"dz.u.141 poz

Patrzysz na wypowiedzi wyszukane dla frazy: "dz.u.141 poz

Temat: pomoc przy pozwie
szczerze powiedziawszy przeczytałem tylko pytania :D:D:D

1.
Żądanie wymiany i później zwrot gotówki jest jak najbardziej prawidłowe, ale
najlepiej pisać od razu o zwrot gotówki. Co kasa to kasa :)
art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz.
1176) "jeżeli naprawa lub wymiana narażałyby kupującego na znaczne niedogodności
ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny lub odstąpić od umowy" (nie
zacytowałem dosłownie bo pisze z pamięci) postępowanie sądowe będzie trwało
dosyć długo i jest to argument dla sądu, że dla Pana jest to znaczna
niedogodność. Tyle wystarczy.
Dla pewności można jeszcze wysłać wezwanie przedsądowe do sprzedawcy z terminem
5 dni na realizację.

2.
Kodeks Postępowania Cywilnego mówi wprost, że sądem właściwym dla rozpoznania
sprawy jest sąd w miejscu zamieszkania/siedziby pozwanego lub miejsca wykonania
umowy. Znalazłem cytat:

"Art. 30. Powództwo przeciwko osobie prawnej lub innemu podmiotowi nie będącemu
osobą fizyczną wytacza się według miejsca ich siedziby."

"Art. 31. Powództwo w sprawach objętych przepisami oddziału niniejszego wytoczyć
można bą według przepisów o właściwości ogólnej, bą przed sąd oznaczony w
przepisach poniższych."

"Art. 34. Powództwo o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie
lub unieważnienie, jako też o odszkodowanie z powodu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy wytoczyć można przed sąd miejsca jej wykonania. W
razie wątpliwości miejsce wykonania umowy powinno być stwierdzone dokumentem."

3.
Same zdjęcia należy dołączyć do pozwu bo niewątpliwie jest to dowód w sprawie.
Mimo wszystko należy domagać się opinii niezależnego rzeczoznawcy sądowego. Sąd
prawdopodobnie i tak nakazałby przeprowadzenie ekspertyzy, ale nie zaszkodzi
napisać. Ta opinia w bardzo dużym stopni będzie decydować o wydaniu wyroku.
Niestety Pan jako powód będzie musiał zapłacić za tą opinię w formie zaliczki,
która zostanie zwrócona o ile wygra Pan postępowanie.Temat: Cetelem Bank, ktoś słyszał?
Witam! Czytam wasze opinię i zgodzę się co do obsługi Banku. Zero przygotowania,
zero znajomości prawa bankowego, Kodeksu handlowego, postępowania
administracyjnego. Pozatym odwołania w tym banku trwają ponad 1,5 miesiąca - tak
było w moim przypadku. Nie wiedziałem, że rezygnajca z dobrowolnego
ubezpieczenia karty (z której i tak nie korzystam) jest u nich rozpatrywana jako
reklamacja (cytat z maila).... "Zapis dotyczący rozpatrywania reklamacji
znajdzie Pan w "Regulaminie udzielania przez Cetelem Bank S.A. przy współpracy z
EURO-net Sp. z o.o. kredytów odnawialnych oraz wydawania i korzystania z kart
kredytowych EURO MasterCard" §10 pkt. 3."
Szczerze mówiąc powaliło mnie to na .... ziemię. Przecież rezygnuje z
"dobrowolnego" ubezpieczenia karty, a nie reklamauje usługę (wg. słownika
Reklamacja* – żądanie klienta kierowanym do sprzedawcy lub wykonawcy usługi,
pozostającym w związku z niezadowalającą jakością towaru lub usługi- przede
wszystkim żądanie wymiany, naprawy towaru lub poprawienia usługi, jak również
żądanie zwrotu pieniędzy za towar lub usługę, bą obniżenia ceny.

Sprawy reklamacji normowane są aktualnie przede wszystkim przez przepisy Kodeksu
cywilnego oraz- w zakresie sprzedaży konsumenckiej- przez przepisy Ustawy z dnia
27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176).

Zgodnie właśnie z ww. ustawą, skoro się już się oni upierają na słowie
"reklamacja", termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni

Z tego co mi się wydaje regulamin musi być zgodny z obowiązującymi w Polsce
przepisami i normatywami prawnymi.
Wydaję mi się, że w tym Banku pracują uczniowie dawnych ZSZ, bo z ich wypowiedzi
tak wynika.
Pozdrawiam i tak na marginesie wy podpisujecie umowy, więc to wy decydujecie się
na współpracę lub katorgę (tak jak w moim przypadku z Cetelem).
Szczerze mówiąc nie polecam zakupów na raty (wiadomo, że wciskają w nie
"dobrowolne" ubezpieczenie, ani korzystania z kart tego banku (najdroższa karta
kredytowa).Temat: przyjmowanie reklamacji w płockich sklepach...
Doinformuj się stary :
Art. 1 ust. 4 Ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczegolnych warunkach sprzedazy
konsumenckiej oraz o zmianie Kodesu Cywilnego ( Dz.U.nr 141 poz 1176 )- Do
sprzedaży konsumenckiej nie stosuje się przepisów art. 556 do 581 ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ...................
Art. 1 ust.1 wyżej wymienionej ustawy - ustawę stosuje się w zakresie
działalności przedsiębiorstwa sprzedaży rzeczy ruchomej osobie fizycznej ,
która nabywa tę rzecz w celu nie zwiazanym z działalnoscią zawodową lub
gospodarczą ( towar konsumpcyjny )

Wniosek : instytucja rękojmi pozostała jedynie dla rzeczy zakupionych w celach
zawodowych lub gospodarczych . w pozostałych przypadkach ustanowiona została
tzw niezgodność towaru z umową .
Z tytułu niezgodności z umową kupujący może żądać od sprzedawcy : doprowadzenia
towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę towaru
na nowy chyba , że naprawa albo wymiana są niemożliwe albo wymagają nadmiernych
kosztów - wtedy kupujący może domagac się zwrotu gotówki lub obniżenia ceny .
Jednocześnie w przeciwieństwie do rękojmi nie ma dokładnie okreslonego terminu
w jakim taka reklamacja miałaby być załatwiona . Na ustosunkowanie się do
reklamacji sprzedawca ma 14 dni kalendarzowych licząc od następnego dnia od
dnia przyjęcia reklamacji . Jeśli sprzedawca nie poinformuje w ciągu tego
okresu kupującego o swojej decyzji , to z mocy art. 8 ust.3 ustawy reklamację
uznaje się za rozpatrzoną pozytywnie .
Itp .... itd .........
Jeśli masz problem z tym przepisem lolomanolusie to służę pomocą
Z harcerskim pozdrowkiem Kaktus .Temat: Duplikat karty gwarancyjnej.
kata gwarancyjna jest dowodem na złożenie oświadczenia woli w przedmiocie
gwarancji. Kto udziela gwarancji, składa oświadczenie woli w rozumieniu art. 60
kodeksu cywilnego. Brak dokumentu gwaranacyjnego nie ma tego skutku, że nie ma
gwarancji. Jeśli była udzielona gwarancja, to konsument ma prawo oczekiwać, że
otrzyma dowód jej udzielenia.
Jeśli została udzielona gwarancja, a konsumentowi brak dokumentu gwarancyjnego,
w następstwie czego gwarant odmawia spełnienia świadczenia gwarancyjnego, to
konsumentowi przysługuje ustalenie przez sądem istnienia stosunku gwarancyjnego.

taraz szczegóły:
- odnotowanie napraw gwarancyjnych jest raczej okolicznością obciążającą
gwaranta, a nie konsumenta. W interesie gwaranta jest, jak się wydaje, aby tych
napraw było odnotowanych jak najmniej.
- nie można anulować gwarancji, bo w zasadzie nie można cofnąć oświadczenia
woli (art. 61 w związku z art. 60 kc). Gwarant z umowy sprzedaży konsumenckiej
odpowiada w zakresie swego oświadczenia kształtującego gwarancję (art. 13 ust.
1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego - Dz. U. Nr 141, poz. 1176).
Uszkodzenie mechaniczne i różne inne okoliczności mogą skutkować tylko tym, że
gwarant nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej, ale to nie to samo, co
anulowanie gwarancji.

Jeśli przyjmiemy, że ktoś gubi gwarancję (a może została skradziona z innymi
dokumentami? - tak np.), to rzeczą dobrego obyczaju kupieckiego jest wydanie
duplikatu, bo nie byłoby dobrym obyczajem wykorzystanie, powiedzmy, okazji do
tego, ażeby uchylić się od obowiązków gwarancyjnych.
Oczywiście, w razie sporu co do istnienia gwarancji, to konsument ma udowodnić
swoje twierdzenie o fakcie udzelenia takowej (art. 6 kc).
pozdrawiam
Temat: problem z reklamacją kabiny prysznicowej
W maju 2008 roku kupiłem w sklepie Leroy Merlin Polska sp. Z o.o.03-734 Warszawa
ul. Targowa 72 sklep Leroy Merlin Poznań-Komorniki, kabinę prysznicową oraz brodzik cena 2 990 zł .
Po jej zainstalowaniu okazało się, że nie świeci się 6 diod uszkodzony jest wężyk od prysznica oraz cieknie syfon od brodzika.
Dnia 03.07.2008 złożyłem reklamację nr 10/3089/2008 i jako wady podałem przepalone diody uszkodzenie wężyka od prysznica oraz przeciekanie syfonu.
Dnia 28.07.2008 były dokonywane prace serwisowe ale zostały usunięte tylko dwie usterki mianowicie przepalone diody i wąż od prysznica. W protokole serwisowym w uwagach zaznaczyłem, że nie została naprawiona usterka cieknącego syfonu i że w dalszym ciągu czekam na naprawę. Jednak od tego czasu nikt się nie zgłosił pomimo częstych telefonów oraz osobistych zgłoszeń, że w dalszym ciągu moja reklamacja nie została w całości wykonana.
Nieskuteczna naprawa, nie przywróciła pierwotnej wartości towaru i wręcz uniemożliwia dalsze normalne użytkowanie kabiny prysznicowej oraz brodzika (art. 4 ust.1 w związku z art. 8 ust. 1,2,3,4 ustawy z dnia 27.07.2002 roku).
Postanowiłam po raz kolejny zareklamować wadliwy towar. Nie uznałem naprawy, wada jest nadal widoczna, ponieważ wyciekająca woda zalewa mi łazienkę, co uniemożliwia mi normalne użytkowanie kabiny.
Nie uznaję tak wykonanej naprawy i oczekuję wymiany towaru na nowy lub zwrot pieniędzy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002r oraz Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. nr 141, poz 1176) z uwagi na złe nie fachowe naprawienie skutkujące brakiem możliwości dalszego korzystania z kabiny prysznicowej oraz brodzika.

Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie reklamacji i o pilną pisemną odpowiedź w ciągu 14 dni (zgodnie z art. 8 ust. 3 ww. ustawy sprzedawca ma ustawowy obowiązek ustosunkowania się do roszczenia konsumenta w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji. Nie ustosunkowanie się do roszczenia i nie udzielenie odpowiedzi w ww. terminie jest równoznaczne z jego uznaniem.) na adresTemat: Sąd przyznał odszkodowanie Francuzce, która nie...
Tymaczasem EMI Polska...
...sprzedaje płyty zabezpieczone systemem Cactus bez oznakowania
i opisu w języku polskim. Jest to sprzeczne z prawem i Gazeta
Wyborcza jakoś o tym nie pisze. Albumami takimi są np. nowe
krążki Radiohead i Goldfrapp.
Napisałem w tej sprawie maila do EMI - odpowiedzi nie
otrzymałem. Płyty sprzedawane są dalej bez informacji w języku
polskim.
Otrzymałem za to odpowiedź ze Stowarzyszenia Konsumentów
Polskich:

Szanowny Panie!

W odpowiedzi na Pana list z dnia 15 czerwca 2003 r.
Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich uprzejmie informuje:

"Ma Pan rację - obowiązek umieszczania instrukcji w języku
polskim nakłada
ustawa: ustawa o języku polskim z dnia 7 X 1999 r. (Dz. U. z
2000 r., Nr 29,
poz. 358) oraz z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych
warunkach
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U.
Nr 141 z 5
września 2002 r., poz. 1176). Ustawa ta weszła w życie 1
stycznia 2003 r.
Art. 3 w/w ustawy stanowi: sprzedawca dokonuje sprzedaży w
Rzeczpospolitej
Polskiej jest obowiązany udzielić kupującemu jasnych,
zrozumiałych i nie
wprowadzających w błąd informacji w języku polskim,
wystarczających do
prawidłowego i pełnego korzystania ze sprzedanego towaru
konsumpcyjnego.
Sprzedawca jest obowiązany wydać kupującemu wraz z towarem
konsumpcyjnym
wszystkie elementy jego wyposażenia oraz sporządzone w języku
polskim
instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez
odrębne
przepisy.
Radzimy zareklamować zakupiony album w sklepie i zażądać
stosownych
informacji."

Racja, ale w polskich realiach jest tak - albu kupić i nie
dyskutować, albo nie kupować i nie dyskutować - skopiować od
znajomego. Właśnie! Najpiekniejsze w tej historii jest to, że
mój sprzet i oprogramowanie nic nie robią sobie z owych
zabezpieczeń i kopiują album Radiohead bez oporów. Bez
problemu "zrzucają" zawartość audio na dysk twardy w postaci
plików pcm. Co więcej - skopiowana płyta zachowuje się jak
oryginał - czytaj: stary odtwarzacz w kuchni za nic w świecie
nie chce zagrać ani minuty. W komputerze zaś instaluje
niepotrzebne mi oprogramowanie, które pozwala jedynie na
odsłuchanie kiepskiej jakości nagrań. Tak jest w stacjonarnym
pececie. W notebooku MacIntosha odtwarzanie w ogóle nie jest
możliwe mimo zapewnień wydrukowanych w czterech językach. Ale
nie po polsku!!!Temat: Junkers Ariston 10AE- wam tez sie psuje ?
Też mam problem z tym piecem. W moim przypadku jest jeszcze gorzej - piec się
sam włączył podczas mojej nieobecności, a następnie spalił, mimo że posiada (?)
kilka zabezpieczeń. Piec był nowy - użytkowałem go dopiero od 6 tygodni.
Zalałem sąsiada z dołu, a sąsiad wezwał gazownie, gdy poczuł gaz.
Firma Merloni - Ariston, od września wyjaśnia co było przyczyną awarii - nie
chcą się przyznać, że to wina pieca. Montaż był dokonany przez fachowca z
uprawnieniami, który podpisał się na gwarancji.
Firma dostarczyła na czas wyjaśniania piec zastępczy, ale i ten nie jest
lepszy - buczy, kapie z niego woda, syczy z wnętrza.
I tak dzwonię i ślę pisma od miesięcy, żeby dostarczyli sprawny piec.
Niestety wezwałem serwis producenta, zamiast udać się do sprzedawcy i skrzystać
z praw jakie przysługują z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz. 1176),
www.abc.com.pl/serwis/du/2002/1176.htm
Nabywca może skorzystać albo z gwarancji - na warunkach podyktowanych przez
producenta i w okresie czasu wyznaczonym przez producenta, albo na podstawie
ww. ustawy, czyli z niezgodności towaru z umową (dawniej rękojmia) - w ciągu 2
lat od nabycia towaru - art. 10 ust.1.
Prawa z gwarancji nie wyłączają praw z ustawy - art. 13 ust.4.
Dlatego jeśli skończyła Ci się gwarancja możesz skorzystać z tej ustawy.
Sprzedawca ma obowiązek w ciągu 14 dni rozpatrzyć reklamację.
Też miałem skrupuły iść z usterką do sprzedawcy, bo co jest winien, że piec był
felerny i skorzystałem z gwarancji, czego do tej pory żałuję. Ale od sprzedawcy
możesz żądać więcej niż korzystając z gwarancji.
Jeśli sprzedawca nie chce przyjąć reklamacji wyślij mu pocztą pismo. Możesz je
napisać samemu, lub skorzystać z pomocy Federacji Konsumentów lub PIHu.Temat: Spóldzielnia Metalowiec to "super fachowcy"
Zaczynamy od początku

Rozdział 4

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 28. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i
Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30,
poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr
20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr
4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53,
poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22,
poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz.
509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr
73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr
75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr
133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532 oraz z 2000 r. Nr
22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr
94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193, Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322) w art.
17 po pkt 5 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
"6) o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni."

Art. 29. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z
1995 r. Nr 54, poz. 288 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 5, poz. 32, Nr 24, poz.
110 i Nr 43, poz. 189, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 111, poz. 723 i Nr 121,
poz. 769 i 770 oraz z 1999 r. Nr 40, poz. 399, Nr 60, poz. 636, Nr 77, poz. 874
i Nr 99, poz. 1151) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art. 30. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703,
Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324) w
art. 27a wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

Art. 31. W ustawie z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i
dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 i Nr 162, poz. 1119,
z 1999 r. Nr 111, poz. 1281 oraz z 2000 r. Nr 3, poz. 46, Nr 5, poz. 67, Nr 83,
poz. 946, Nr 88, poz. 988, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1317) w art. 42 w
ust. 5a po wyrazach "Prawa spółdzielczego" dodaje się wyrazy "oraz prawa
odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.
U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27)."

Art. 32. W ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach
popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070) w art.
8 w ust. 2 w pkt 2 dodaje się na końcu wyrazy "albo prawa odrębnej własności
lokalu mieszkalnego,".

Art. 33. W ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie
niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii
gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1996 r. Nr 5, poz. 32 i Nr
106, poz. 496, z 1997 r. Nr 80, poz. 508 i Nr 103, poz. 652 oraz z 2000 r. Nr 3,
poz. 27 i Nr 122, poz. 1310) w art. 10 w ust. 1 wprowadza się następujące
zmiany: (zmiany pominięte).

Art. 34. W ustawie z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczędnościowo-budowlanych
i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe (Dz. U. Nr 85, poz.
538) w art. 8 wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).Temat: orzeczenie o niepełnosprawności
orzeczenie o niepełnosprawności
Znalazłam ustawe, która reguluje orzekanie o niepełnosparwności:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 maja 2002 r. w
sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
(Dz. U. Nr 66, poz. 604)
I tu pisza:
§ 16.
Członkami powiatowych zespołów oraz wojewódzkich zespołów są:
1) przewodniczący,
2) sekretarz,
3) lekarze,
4) psycholodzy,
5) pedagodzy,
6) doradcy zawodowi,
7) pracownicy socjalni.
(...)
4. Przewodniczącym składu orzekającego jest lekarz specjalista w dziedzinie
odpowiedniej do choroby zasadniczej dziecka lub osoby zainteresowanej.

(..)
2. Wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
zawierającego wskazania do rehabilitacji społecznej, korzystania ze świadczeń
z pomocy społecznej, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych i usług
opiekuńczych oraz ulg i uprawnień, wymaga udziału w posiedzeniu składu
orzekającego pracownika socjalnego.
3. Wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
osobie, do której mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 1994
r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535, z 1997 r. Nr 88,
poz. 554 i Nr 113, poz. 731, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11,
poz. 95 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268), wymaga udziału w posiedzeniu
składu orzekającego psychologa.
4. Wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
osobie, do której mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z
1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr
162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550,
Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111,
poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362), wymaga udziału
w posiedzeniu składu orzekającego pedagoga, psychologa lub pracownika
socjalnego.
(...)
6. Członkowie powiatowego zespołu w ocenach, o których mowa w ust. 5,
określają w szczególności:
1) psycholog:
a) występowanie dysfunkcji psychicznych warunkujących trudności w
samodzielnym funkcjonowaniu, z uwzględnieniem zaburzeń w zakresie procesów
poznawczych oraz emocjonalno-motywacyjnych,
b) poziom inteligencji,
c) zaburzenia zachowania werbalnego oraz ruchowego,
d) zaburzenia w interakcjach interpersonalnych,
e) poziom krytycyzmu i samokrytycyzmu,
f) występowanie ograniczeń, odpowiednio do wieku, w zakresie umiejętności
przystosowawczych, z uwzględnieniem: zdolności do samoobsługi, samodzielnego
zaspokajania własnych potrzeb i uspołecznienia;
2) pedagog:
a) przebieg dotychczasowego kształcenia,
b) występowanie dysfunkcji psychofizycznych utrudniających lub
uniemożliwiających kształcenie osoby zainteresowanej w warunkach
ogólnodostępnych;
3) doradca zawodowy:
a) posiadane kwalifikacje i predyspozycje zawodowe oraz dotychczasowy
przebieg kariery zawodowej,
b) indywidualne przeciwwskazania do wykonywania zatrudnienia wynikające z
psychofizycznych ograniczeń,
c) wskazanie warunków, w jakich osoba zainteresowana może podjąć i wykonywać
zatrudnienie, z uwzględnieniem jej możliwości;
4) pracownik socjalny:
a) występujące ograniczenia w zdolności do samodzielnej egzystencji i
pełnieniu ról społecznych,
b) stopień uzależnienia od innych osób w codziennym funkcjonowaniu,
c) zakres koniecznej opieki i pomocy innych osób oraz systemu środowiskowego
wsparcia w samodzielnej egzystencji.

Ciekawe, co? W przypadku ADHD powinien być w komisji psycholog i pedagog oraz
lekarz. Dziewczyny, czy tak u WAs było?

Kaszka, a co do świadczeń, to jak masz już orzeczenie to w urzedzie miasta w
wydziale zasiłków rodzinnych powinni cię poinformowac o wszystkich możliwych
dodatkach do zasiłku rodzinnego, jeżeli takowy pobierasz.
Zasiłek pielęgnacyjny to odrębna sprawa, bo płacona przez ZUS.

MonikaTemat: Rząd chce opodatkować szkoły niepubliczne
Gość portalu: lola napisał(a):

> Przykro mi ale nie zgadzam się z tobą .Piszesz, a nie masz o tym zielonego
> pojęcia. Szkoła niepubliczna dostaje jedynie od gminy dotację a i to w
> wysokości 50% tego co szkoła publiczna.
> Oto odpowiednie przepisy prawne;
> www.matura2002.pl/nowamatura/prawo/rozdz8.php3
> Czy i ty jesteś nauczycielem w szkole publicznej? Jeśli tak to nie zmieniam
> swego zdania.Wiesz że coś dzwoni, ale nie wiesz gdzie. Same domysły i plotki.

Mi rowniez przykro, ze nie potrafisz znalezc przepisow regulujacych to czym
chcesz sie zajmowac.
polecam:

USTAWA
z dnia 23 sierpnia 2001 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy Przepisy wprowadzające reformę
ustroju szkolnego, ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
Art. 1.

W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67,
poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z
1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr
19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1320) wprowadza się następujące zmiany:

"...b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a-3c w brzmieniu:

"3a. Placówki publiczne, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 7, prowadzone przez
osoby prawne i fizyczne otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu
powiatu w wysokości równej wydatkom przewidzianym na jednego wychowanka w
placówkach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez powiat. W przypadku
braku na obszarze powiatu placówki publicznej danego typu lub rodzaju podstawą
ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewidziana na jednego wychowanka
placówki danego typu lub rodzaju, w części oświatowej subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego.

3b. Placówki publiczne prowadzone przez osoby prawne i fizyczne, niewymienione
w ust. 3a, mogą otrzymywać dotacje z budżetu powiatu w wysokości i na zasadach
ustalonych przez radę powiatu.

3c. Dotacje, o których mowa w ust. 2-3a, są przekazywane w 12 częściach w
terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.",

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania
i rozliczania dotacji, o których mowa w ust. 2-3a, uwzględniając w
szczególności podstawę obliczania dotacji i zakres danych, które powinny być
zawarte we wniosku o udzielenie dotacji.",
oraz
:...d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dotacje dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych
niewymienionych w ust. 2a, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie
niższej niż 50% ustalonych w budżecie odpowiednio danej gminy lub powiatu
wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i
rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia, pod warunkiem że osoba prowadząca
niepubliczną szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną
liczbę uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok
udzielania dotacji. W przypadku braku na terenie gminy lub powiatu szkoły
publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są
wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie
szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.",

Przykro mi ale to niestety ja mam racje, a nie Ty. Na tym koncze ta polemike i
radze egzekwowac zapisy prawne obowiazujace w kraju.
Temat: zwolnienie z opłaty sądowej za wpis hipoteki

Dz.U.98.87.554
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 czerwca 1998 r.
w sprawie określenia ulgowych stawek opłat sądowych oraz zwolnień od tych opłat
w sprawach o zabezpieczenie należności z tytułu udzielanych przez banki
kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń.
(Dz. U. z dnia 11 lipca 1998 r.)
Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U.
Nr 140, poz. 939) zarządza się, co następuje:
§ 1. Od wniosku o wpis hipoteki ustanowionej na nieruchomości w celu
zabezpieczenia należności z tytułu udzielonych kredytów, pożyczek pieniężnych,
gwarancji bankowych lub poręczeń kredytów:
1) na budownictwo mieszkaniowe,
2) na pokrycie ceny nabycia nieruchomości lub dopłaty z tytułu
różnicy wartości nieruchomości zamienianych,
3) na działalność gospodarczą (wytwórczą, budowlaną, usługową lub
handlową) albo działalność związaną z produkcją rolną,
4) na pokrycie kosztów dotyczących ochrony środowiska
- pobiera się, z zastrzeżeniem § 2, opłatę sądową stanowiącą dwudziestą część
całego wpisu stosunkowego ustalonego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości
z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach
cywilnych (Dz. U. Nr 154, poz. 753, z 1997 r. Nr 141, poz. 948 oraz z 1998 r.
Nr 16, poz. 76 i Nr 50, poz. 315).
§ 2. 1. Zwalnia się od opłaty sądowej wniosek o wpis hipoteki ustanowionej na
nieruchomości stanowiącej własność kredytobiorcy w celu zabezpieczenia
należności z tytułu udzielonego kredytu, pożyczki pieniężnej, gwarancji
bankowej lub poręczenia kredytu na budownictwo mieszkaniowe albo na działalność
związaną z produkcją rolną.
2. Przepis ust. 1 stosuje się także w razie zabezpieczenia na nieruchomości
należności z tytułu udzielonego kredytu, pożyczki pieniężnej, gwarancji
bankowej lub poręczenia kredytu na cele wymienione w tym przepisie -
współwłaścicielowi za zgodą pozostałych współwłaścicieli.
orzeczenia sądów
§ 3. 1. Przepis § 1 stosuje się również do wniosku o wpis hipoteki ustanowionej
w celu zabezpieczenia należności z tytułu udzielonych kredytów, pożyczek
pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń wymienionych w tym przepisie na:
1) użytkowaniu wieczystym,
2) własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego,
3) spółdzielczym prawie do lokalu użytkowego,
4) prawie do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej
(prawie do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową
w celu przeniesienia jego własności na członka spółdzielni),
5) wierzytelności zabezpieczonej hipoteką.
2. Jeżeli zabezpieczenie należności z tytułu udzielonego kredytu, pożyczki
pieniężnej, gwarancji bankowej lub poręczenia kredytu na budownictwo
mieszkaniowe albo działalność związaną z produkcją rolną następuje na prawach,
o których mowa w ust. 1, przysługujących kredytobiorcy, stosuje się zwolnienie
od opłaty sądowej zgodnie z § 2.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.Temat: Mieszkanie na kredyt - obciązanie hipoteki
Ustawa dotycząca zwolnienia z opłat
Dla zainteresowanych - jeśli ktoś zapłacił za ustanowienie hipoteki na rzecz
banku to został oszukany. Jutro opublikuje przykładowy list z odwołaniem, które
było skuteczne w przypadku mojego kolegi. Jeśli ktoś ma problem z interpretacją
tej ustawy to należy się umówić na wizytę z sędzią odpowiedzialnym za dany
obszar (w naszym wypadku jest to wydział IX i sędzia Agnieszka Kamińska-
Urbańska) i wykazać w dokumentach, na co zostały wydane pieniądze z kredytu.
Ustawa mówi o celu, na jaki został wydany kredyt a jest to budownictwo
mieszkaniowe, znaczenie ma cel a nie opis tego celu w oświadczeniu bankowym lub
widzi_mi_się pani z okienka w hipotece (notabene baaaaardzo niemiłej i
traktującej petentów z góry).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie określenia ulgowych stawek opłat sądowych
oraz zwolnień od tych opłat w sprawach o zabezpieczenie należności z tytułu
udzielanych przez banki kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i
poręczeń.

(Dz. U. Nr 87, poz. 554)

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U.
Nr 140, poz. 939) zarządza się, co następuje:
§ 1. Od wniosku o wpis hipoteki ustanowionej na nieruchomości w celu
zabezpieczenia należności z tytułu udzielonych kredytów, pożyczek pieniężnych,
gwarancji bankowych lub poręczeń kredytów:
1) na budownictwo mieszkaniowe,
2) na pokrycie ceny nabycia nieruchomości lub dopłaty z tytułu różnicy wartości
nieruchomości zamienianych,
3) na działalność gospodarczą (wytwórczą, budowlaną, usługową lub handlową)
albo działalność związaną z produkcją rolną,
4) na pokrycie kosztów dotyczących ochrony środowiska
- pobiera się, z zastrzeżeniem § 2, opłatę sądową stanowiącą dwudziestą część
całego wpisu stosunkowego ustalonego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości
z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach
cywilnych (Dz. U. Nr 154, poz. 753, z 1997 r. Nr 141, poz. 948 oraz z 1998 r.
Nr 16, poz. 76 i Nr 50, poz. 315).
§ 2. 1. Zwalnia się od opłaty sądowej wniosek o wpis hipoteki ustanowionej na
nieruchomości stanowiącej własność kredytobiorcy w celu zabezpieczenia
należności z tytułu udzielonego kredytu, pożyczki pieniężnej, gwarancji
bankowej lub poręczenia kredytu na budownictwo mieszkaniowe albo na działalność
związaną z produkcją rolną.
2. Przepis ust. 1 stosuje się także w razie zabezpieczenia na nieruchomości
należności z tytułu udzielonego kredytu, pożyczki pieniężnej, gwarancji
bankowej lub poręczenia kredytu na cele wymienione w tym przepisie -
współwłaścicielowi za zgodą pozostałych współwłaścicieli.
§ 3. 1. Przepis § 1 stosuje się również do wniosku o wpis hipoteki ustanowionej
w celu zabezpieczenia należności z tytułu udzielonych kredytów, pożyczek
pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń wymienionych w tym przepisie na:
1) użytkowaniu wieczystym,
2) własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego,
3) spółdzielczym prawie do lokalu użytkowego,
4) prawie do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawie do lokalu
mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu
przeniesienia jego własności na członka spółdzielni),
5) wierzytelności zabezpieczonej hipoteką.
2. Jeżeli zabezpieczenie należności z tytułu udzielonego kredytu, pożyczki
pieniężnej, gwarancji bankowej lub poręczenia kredytu na budownictwo
mieszkaniowe albo działalność związaną z produkcją rolną następuje na prawach,
o których mowa w ust. 1, przysługujących kredytobiorcy, stosuje się zwolnienie
od opłaty sądowej zgodnie z § 2.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Temat: cel kredytu
Kupno mieszkanie od dewelopera to "budownictwo mieszkaniowe". To jest rynek
pierwotny i nie ma oplaty sadowej za ustanowienie hipoteki. Nie mielismy nigdy
problemow z tym bankiem.

pokaz bankowi:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 30 czerwca 1998 r.

w sprawie określenia ulgowych stawek opłat sądowych oraz zwolnień od tych opłat
w sprawach o zabezpieczenie należności z tytułu udzielanych przez banki
kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń.

(Dz. U. Nr 87, poz. 554)

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U.
Nr 140, poz. 939) zarządza się, co następuje:

§ 1. Od wniosku o wpis hipoteki ustanowionej na nieruchomości w celu
zabezpieczenia należności z tytułu udzielonych kredytów, pożyczek pieniężnych,
gwarancji bankowych lub poręczeń kredytów:

1) na budownictwo mieszkaniowe,

2) na pokrycie ceny nabycia nieruchomości lub dopłaty z tytułu różnicy wartości
nieruchomości zamienianych,

3) na działalność gospodarczą (wytwórczą, budowlaną, usługową lub handlową)
albo działalność związaną z produkcją rolną,

4) na pokrycie kosztów dotyczących ochrony środowiska

- pobiera się, z zastrzeżeniem § 2, opłatę sądową stanowiącą dwudziestą część
całego wpisu stosunkowego ustalonego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości
z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach
cywilnych (Dz. U. Nr 154, poz. 753, z 1997 r. Nr 141, poz. 948 oraz z 1998 r.
Nr 16, poz. 76 i Nr 50, poz. 315).

§ 2. 1. Zwalnia się od opłaty sądowej wniosek o wpis hipoteki ustanowionej na
nieruchomości stanowiącej własność kredytobiorcy w celu zabezpieczenia
należności z tytułu udzielonego kredytu, pożyczki pieniężnej, gwarancji
bankowej lub poręczenia kredytu na budownictwo mieszkaniowe albo na działalność
związaną z produkcją rolną.

2. Przepis ust. 1 stosuje się także w razie zabezpieczenia na nieruchomości
należności z tytułu udzielonego kredytu, pożyczki pieniężnej, gwarancji
bankowej lub poręczenia kredytu na cele wymienione w tym przepisie -
współwłaścicielowi za zgodą pozostałych współwłaścicieli.

§ 3. 1. Przepis § 1 stosuje się również do wniosku o wpis hipoteki ustanowionej
w celu zabezpieczenia należności z tytułu udzielonych kredytów, pożyczek
pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń wymienionych w tym przepisie na:

1) użytkowaniu wieczystym,

2) własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego,

3) spółdzielczym prawie do lokalu użytkowego,

4) prawie do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawie do lokalu
mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu
przeniesienia jego własności na członka spółdzielni),

5) wierzytelności zabezpieczonej hipoteką.

2. Jeżeli zabezpieczenie należności z tytułu udzielonego kredytu, pożyczki
pieniężnej, gwarancji bankowej lub poręczenia kredytu na budownictwo
mieszkaniowe albo działalność związaną z produkcją rolną następuje na prawach,
o których mowa w ust. 1, przysługujących kredytobiorcy, stosuje się zwolnienie
od opłaty sądowej zgodnie z § 2.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: H. Suchocka
Temat: Zwolnienia z opłat sądowych wpisu hipoteki
Treść rozporządzenia
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 30 czerwca 1998 r.

w sprawie określenia ulgowych stawek opłat sądowych oraz zwolnień od tych opłat
w sprawach o zabezpieczenie należności z tytułu udzielanych przez banki
kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń.

(Dz. U. Nr 87, poz. 554)

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U.
Nr 140, poz. 939) zarządza się, co następuje:

§ 1. Od wniosku o wpis hipoteki ustanowionej na nieruchomości w celu
zabezpieczenia należności z tytułu udzielonych kredytów, pożyczek pieniężnych,
gwarancji bankowych lub poręczeń kredytów:

1) na budownictwo mieszkaniowe,

2) na pokrycie ceny nabycia nieruchomości lub dopłaty z tytułu różnicy wartości
nieruchomości zamienianych,

3) na działalność gospodarczą (wytwórczą, budowlaną, usługową lub handlową)
albo działalność związaną z produkcją rolną,

4) na pokrycie kosztów dotyczących ochrony środowiska

- pobiera się, z zastrzeżeniem § 2, opłatę sądową stanowiącą dwudziestą część
całego wpisu stosunkowego ustalonego w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości
z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach
cywilnych (Dz. U. Nr 154, poz. 753, z 1997 r. Nr 141, poz. 948 oraz z 1998 r.
Nr 16, poz. 76 i Nr 50, poz. 315).

§ 2. 1. Zwalnia się od opłaty sądowej wniosek o wpis hipoteki ustanowionej na
nieruchomości stanowiącej własność kredytobiorcy w celu zabezpieczenia
należności z tytułu udzielonego kredytu, pożyczki pieniężnej, gwarancji
bankowej lub poręczenia kredytu na budownictwo mieszkaniowe albo na działalność
związaną z produkcją rolną.

2. Przepis ust. 1 stosuje się także w razie zabezpieczenia na nieruchomości
należności z tytułu udzielonego kredytu, pożyczki pieniężnej, gwarancji
bankowej lub poręczenia kredytu na cele wymienione w tym przepisie -
współwłaścicielowi za zgodą pozostałych współwłaścicieli.

§ 3. 1. Przepis § 1 stosuje się również do wniosku o wpis hipoteki ustanowionej
w celu zabezpieczenia należności z tytułu udzielonych kredytów, pożyczek
pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń wymienionych w tym przepisie na:

1) użytkowaniu wieczystym,

2) własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego,

3) spółdzielczym prawie do lokalu użytkowego,

4) prawie do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawie do lokalu
mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu
przeniesienia jego własności na członka spółdzielni),

5) wierzytelności zabezpieczonej hipoteką.

2. Jeżeli zabezpieczenie należności z tytułu udzielonego kredytu, pożyczki
pieniężnej, gwarancji bankowej lub poręczenia kredytu na budownictwo
mieszkaniowe albo działalność związaną z produkcją rolną następuje na prawach,
o których mowa w ust. 1, przysługujących kredytobiorcy, stosuje się zwolnienie
od opłaty sądowej zgodnie z § 2.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Temat: PISMO
żeby nie być gołosłownym, skoro już padło odwołanie do konkretnych przepisów,
wysiliłem się i przeczytałem zresztą nie po raz pierwszy ustawę o własności
lokali (tekst ujednolicony, Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903, z 2004 r. Nr 141,
poz. 1492):

- art 3 pkt 2. "Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i
urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali",
czyli wszystko poza wyodrębnionymi lokalami jest nieruchomością wspólną.

- art 12 pkt 2. "Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą
pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te
potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów. W takim
samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z
utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nie znajdującej pokrycia w pożytkach
i innych przychodach.", czyli jak rypnie dach w jakimkolwiek miejscu, to robimy
składkowe na naprawę zgodnie z udziałem w nieruchomości wspólnej, a jak
wspólnota zarobi na wynajmie wolnej powierzchni np. pod sklep, to zysk można
podzielić pomiędzy członków zgodnie z posiadanymi udziałami. nadal nie ma nic o
rozliczaniu kosztów wynikających ze zużycia.

- art 13 pkt 1. "Właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu,
jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie, przestrzegać porządku
domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości
wspólnej, korzystać z niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych
współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra.", czyli za
prąd i wodę zużytą w danym lokalu płaci jego właściciel, podobnie za wyrzucane
śmieci, czy usługę ochrony jego lokalu przed wandalami, bo ochrona nieruchomości
wspólnej to już wlicza się w koszty zarządu (patrz niżej ppkt 4).

- art 14 "Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności:
1) wydatki na remonty i bieżącą konserwację,
2) opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części
dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę,
3) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane
bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,
4) wydatki na utrzymanie porządku i czystości,
5) wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy."
i tak wywóz nieczystości można byłoby podciągnąć wprawdzie pod ppkt 4, ale z
całą pewnością wynika on głównie z eksploatacji poszczególnych lokali a nie
nieruchomości wspólnej jako takiej (chociaż w jakimś tam śladowym stopniu
również, bo przecież sprzątanie posesji czy choćby zmiatanie chodników generuje
jakieś tam śmiecie). podobnie rzecz się ma z ochroną (teoretycznie można
rozdzielić usługę ochrony lokalu i usługę ochrony nieruchomości wspólnej).

jest zatem sprawą decyzji wspólnoty, w jaki sposób będziemy się rozliczać za
wywóz śmieci i ochronę. i nie jest wcale pozbawiona sensu ani śmieszna dyskusja
na ten temat, szanowny kolego chlukasz. wydaje mi się również, że nie znasz do
końca szczegółów sprawy, na którą się powołujesz, co czyni porównanie do naszej
sytuacji trochę mało przydatne.

no ale nie jestem prawnikiem... ale w XXI wieku na szczęście jest www i można
sobie odpowiednią ustawę ściągnąć, przeczytać a następnie wyciągać wnioski.

pozdrawiam
TomekTemat: reklamacja laptopa
reklamacja laptopa
We wrześniu 2008 roku zakupiłam notebook. W listopadzie 2008 roku
została stwierdzona przeze mnie niezgodność towaru z umową,
polegająca na tym, iż w trakcie pracy laptopa, na jego ekranie
pokazywały się pionowe pasy, komputer zawieszał się i nie można go
było wyłączyć. Przy próbie ponownego włączenia, komputer startował i
następnie od razu się wyłączał. Taki cykl się powtarzał, co
uniemożliwiało mi korzystanie z komputera.
W związku z powyższym dnia 2 grudnia 2008 roku złożyłam u sprzedawcy
pismo reklamacyjne z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z
umową. W piśmie tym, zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, żądałam wymiany
towaru na towar nowy, wolny od wad. Łącznie z pismem do sprzedawcy
załączyłam także kserokopię faktury Vat, obraz usterki oraz notebook
W dniu 17 grudnia 2008 roku otrzymałam od pozwanej Filii pismo, w
którym poinformowano mnie, iż "Spółka przystąpiła do realizacji
swoich zobowiązań. W wyniku podjętych czynności diagnostycznych
reklamowane usterki zostały potwierdzone i urządzenie zostało
doprowadzone do stanu zgodnego z umową poprzez wymianę karty
graficznej".
Na podstawie art.8 ust 3 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej, sprzedawca nie ustosunkował się do mojego żądania
wymiany sprzętu na nowy w ustawowym terminie 14 dni, bowiem pismo
otrzymałam jeden dzień po terminie, tym samym uznał moje roszczenie
odnośnie wymiany towaru na nowy.
W dniu 18 grudnia 2008 roku złożyłam u pozwanej filii pismo z
informacją, iż nie jest ustosunkowaniem się do żądania wymiany
towaru, na towar nowy, wolny od wad - naprawa sprzętu. Sprzedawca
uwzględnił moją reklamację i nie podniósł przy tym zarzutu, że
wymiana towaru jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów, tym
samym uznał moje roszczenie odnośnie wymiany towaru na towar nowy.
Wobec powyższego wyznaczyłam pozwanej Filii termin na wymianę towaru
na towar nowy do dnia 1-go stycznia 2009 roku.
Również do dnia 1-go stycznia 2009 roku sprzedawca nie ustosunkował
się do mojego pisma z dnia 18 grudnia 2008 roku. Dopiero dnia 5
stycznia 2009 roku otrzymałam od sprzedawcy pismo z dnia 29 grudnia
2008 roku informujące mnie, iż "zgodnie z Ustawą niezgodność towaru
z umową może być usunięta poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę
urządzenia na nowe. Niewątpliwie sposób usunięcia niezgodności z
umową zaproponowany przez Spółkę nie narusza interesu Konsumenta,
gdyż jest zgodny z ww. ustawą. Towar należy odebrać w miejscu
złożenia reklamacji".
Zgodnie z art.8 ust 1 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej, to konsument a nie sprzedawca wybiera sposób
doprowadzenia towaru konsumpcyjnego do stanu zgodnego z umową. Wobec
czego po raz kolejny sprzedawca nie dopełnił obowiązku wynikającego
z ustawy. Żądaniem konsumenta była bowiem wymiana sprzętu na nowy a
nie jego naprawa.
W związku z niewywiązaniem się przez sprzedawcę do dnia 01 stycznia
2009 roku z wymianą towaru na towar nowy, na podstawie art.8. ust 4
Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o
zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141 poz.1176 z późn.zm.), w
piśmie do sprzedawcy z 9 stycznia 2009 roku, odstąpiłam od umowy
zawartej w dniu 22 września 2008 roku. W piśmie tym wskazałam
również mój rachunek bankowy, na który sprzedawca miał przelać
pieniądze - zwrot ceny za towar, do dnia 15 stycznia 2009 roku.
W związku z brakiem wpłaty za towar, z tytułu odstąpienia od umowy z
dnia 22 września 2008 roku, na mój rachunek bankowy do dnia 15
stycznia 2009 roku, w dniu 16 stycznia 2009 roku wystąpiłam do
sprzedawcy z przedsądowym wezwaniem do zapłaty kwoty 2699 zł, jako
zwrot ceny za towar. Wyznaczyłam także termin do dnia 22 stycznia
2009 roku, jako ostateczny termin na wpłatę przez sprzedawcę
należnych mi pieniędzy.
W dniu 19 stycznia 2009 roku otrzymałam od sprzedawcy pismo z dnia
12 stycznia 2009 roku, w którym to podtrzymano swoje stanowisko,
informując mnie jednocześnie, że naprawiony towar mogę odebrać w
miejscu złożenia reklamacji.
Złożyłam pozew do Sądu. Wczoraj odbyła się rozprawa. Ogłoszenie
wyroku nastapi jutro. Jak myślicie - jakie mam szanse???Temat: Pfron odmówił refundacji wózka..

Każdej osobie ubezpieczonej przysługuje bezpłatne lub z dopłatą
zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny i środki pomocowe.

Zasady zaopatrywania się w te przedmioty reguluje Dz.U.01.121.1314.
Rozporządzenie to określa, jak często można taki sprzęt otrzymać i
do jakiej kwoty Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) refunduje jego zakup.

W celu uzyskania refundacji należy :
-uzyskać zlecenie od uprawnionego lekarza
-zrealizować zlecenie u świadczeniodawcy (musi mieć podpisaną umowę
z NFZ).

Różnica w cenie sprzętu miedzy limitem NFZ a ceną wystawioną przez
świadczeniodawcą musi być pokryta przez kupującego.
W przypadku problemów ze sfinansowaniem udziału własnego przy
zakupie sprzętu ortopedycznego należy zwrócić się do Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie / Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

NFZ określa również zasady przedterminowego zaopatrzenia w sprzęt
ortopedyczny. Dotyczą one np. zmian w stanie zdrowia chorego, u
dziecka-rozwoju fizycznego itp.
Zasady dotyczące ubiegania się o dofinansowania do zakupu sprzętu
ortopedycznego oraz przedterminowego znajdują się na stronie

www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=6&dzialnr=141&artnr=3489&b=1&szukana=w%F3zek+inwalidzki

Na naszym portalu znajdują się również inne przydatne informacje
dotyczące zaopatrywania się w sprzet ortopedyczny oraz środki
pomocowe:

www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/2415?query=dofinansowanie+sprz%C4%99t+ortopedyczny&pool_id=11135

W razie problemów można skontaktować się z rzecznikiem praw
pacjenta:

www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/3604

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity DzU
z 2008 r. nr 164 poz. 1027);
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w
sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych będących
przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, wysokości
udziału własnego świadczeniobiorcy w cenie ich nabycia, kryteriów
ich przyznawania, okresów użytkowania, a także wyrobów medycznych
będących przedmiotami ortopedycznymi podlegającymi naprawie w
zależności od wskazań medycznych oraz wzoru zlecenia na zaopatrzenie
w te wyroby i środki (DzU z 2004 r. nr 276 poz. 2739 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 r. w
sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami
ortopedycznymi i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu,
ale różnych cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów
ortopedycznych (DzU z 2004 r. nr 275 poz. 2732 z późn. zm.);
- Zarządzenie Nr 62/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z
dnia 20 września 2007r. (z późn. zm.).

mama_niepelnosprawnego napisała:

> Z tego powodu ze jeszcze nie uplynal TEN czas czyli mam czekac do
> konca grudnia..a wlasnie tylko teraz Mops ma pieniadze/w grudniu
> bedzie nico!/.oszaleje,synowi wozek sie rozpada nie damy dalej
rady.
> nie mam innej mozliwosci jak starac sie o sfinansowanie z 2 stron -
> czyli i Mops i Pfron bo mam tylko zasilki i innej kasy zero.i tak
> ledwo zyjemy za Takie pieniadze.
> Czy ktos byl w podobnej syt.i cos dobrego sie wydarzylo?
> Moze mi ktos poradzi co robic??!!!przeciez na rekach ciezkiego
> chlopaka nosic nie bede!nie stac mnie na pozyczenie wozka za
> pieniadze i kaucje...
> ratuuuunkuuuuu....