Dz. U. Nr 75

Patrzysz na wypowiedzi wyszukane dla frazy: Dz. U. Nr 75

Temat: beton komórkowy

 ...
 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
 z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. Nr. 75 poz. 690
 w sprawie warunków technicznych
 ...
 2. Określone w rozporządzeniu odległości między budynkami i terenowymi
 urządzeniami budowlanymi mierzy się w miejscu najmniejszego
oddalenia, przy czym dopuszcza się przyjmowanie wymiarów bez
uwzględnienia
 grubości tynków i okładzin zewnętrznych.
 
Zgadza się, ale na tej podstawie żaden znany mi urząd nie pozwoli w
projektowanym budynku "zapomnieć" o kilku á kilkunastu cm warstwy
izolacji termicznej na ścianie zewnętrznej.

Temat: instrukcja BHP w kotłowni olejowej - pilne

Czy może, ktoś z forowiczów podać mi gdzie mogę znaleźć warunki techniczne jakie musi spełnić kotłownia na olej napędowy. Dziękuję.

§ 136.4 dalej Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)

pozdrawiam
ł.Temat: spoldzielna + licznik na wode - gdzie interweniowac?| + Zadzwoń do działu technicznego wytwórcy to powiedzą Ci co zrobić, a na
podstawie
| + nie legalizowanego licznika to nikt raczej pobierać opłat nie może

 A to z czegoś wynika ?
 Przypomnę że wodę niekoniecznie trzeba rozliczać licznikiem,
bo można i ryczałtem.
 A takie ciepło to się wręcz nagminnie rozlicza jakimiś "podzielnikami"
które może tym i owym są - ale na pewno nie licznikami, o jakiejś
legalizacji nielicznika nie wspominajac :)
 Poważnie pytam: jaka podstawa żeby było "licznik albo nic" ?
 Podstaw aby nielegalizowany "licznik" uznać za "wskaźnik"
w rozumieniu technik pomiarowych chyba nie ma...

pozdrowienia, Gotfryd


Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r., poz. 690)
§ 121.
.....
2. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym do pomiaru ilości zimnej i ciepłej
wody, dostarczanej do poszczególnych mieszkań oraz pomieszczeń służących do
wspólnego użytku mieszkańców, należy stosować zestawy wodomierzowe, zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm, o których mowa w § 115 ust. 1.

Jest podstawa żeby licznik był.
Oczywiście musi być zalegalizowany (Prawo o miarach) aby mógł służyć do
rozliczeń.

Z moich obserwacji wynika, że wodomierze skrzydełkowe im starsze tym
bardziej zawyżają wskazania.
Dlatego w interesie lokatora jest pilnować terminu legalizacji wodomierza.

Marek

Temat: Szerokość drogi dojazdowej a pozwolenie na budowę
Witam ponownie
Niestety urządnicy powołuja sie na ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

Przytoczę część
,,Rozdział 2 - Dojścia i dojazdy
§ 14. 1. Do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach odrębnych. Szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 3 m.
2. Dopuszcza się zastosowanie dojścia i dojazdu do działek budowlanych w postaci ciągu pieszo-jezdnego, pod warunkiem że ma on szerokość nie mniejszą niż 5 m, umożliwiającą ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów.
3. Do budynku i urządzeń z nim związanych, wymagających dojazdów, funkcję tę mogą spełniać dojścia, pod warunkiem że ich szerokość nie będzie mniejsza niż 4,5 m. ''

Można dostać pozwolenie z drogą 3,5m (wg słów urzędnika) jeżeli planaowana budowa jest na działce wokół której jest tzw stara zabudowa i nie ma fizycznie możliwosci jej poszeżyć. Niestety ja nie mam takowej sytuacji. Wokoło pusto, a ,,Mój'' pas drogowy fizycznie ma 3,5m szerokości.
Czy to rozpożądzenie jest do uchylenia jakowymś innym przepisem.
PozdrawiamTemat: Wymagania dotyczące wentylacji w bibliotece i archiwum
Na pewno należy zacząć od Działu IV "Wyposażenie techniczne budynków", Rozdział 6 "Wentylacja i klimatyzacja" Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.).Temat: Instrukcja p.poż.
Włączając się do tej dyskusji uważam,że autor Instrukcji BP miał rację, bowiem zapewne opracuwując ją kierował się postanowieniami rozdziału 4 pt. Drogi ewakuacyjne rozporządzenia Ministra Infrastruktury Technicznej z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75, poz. 690 ze zmianami). Skoro więc przyjął zlecenie ,instrukcję tę opracował , podpisze się pod nią jako autor, to bierze za jej treść odpowiedzialność. Poprawność zapisów tej instrukcji podlegać będzie sprawdzeniu podczas kontroli przez Państwową Straż Pożarną. Na dziś skoro masz wątpliwości, poproś na piśmie o wyjaśnienia w oparciu o postanowienia jakiego konkretnego przepisu zawarł w instrukcji zapis o konieczności wykonania prac o których piszesz. Jeżeli uzyskasz taką odpowiedź- sprawa jest jasna. Dobudowa ma być dla bezpieczeństwa osób. Decyzja zaś czy Twój szef zatwierdzi tę instrukcję nalezy wyłącznie do niego. Konsekwencje są proste. Instrukcji nie zatwierdzi - podczas najbliższej kontroli straży pożarnej dostanie żeby tylko decyzję nakazową, to będzie dobrze.Temat: Odgromówka - pytanie o przekrój drutu (akty prawne)
norma PN-IEC 61024-1 podaje dopuszczalne przekroje zwodów. Dla Fe jest to 35 mm2.
W przeliczeniu daje to drut Fe fi 8mm (w oryginale nie było FeZn). Powszechnie interpretuje się jednak, że dotyczy to również drutów FeZn (ocynkowanych)

Jako że norma jest przywołana w rozporządzeniu o warunkach technicznych... (Dz.U. nr 75 poz 690) to jest obligatoryjna do stosowania w nowych obiektach. Tym samym drut jeśli jest nowy ma być fi 8.

Jeśli jest budynek stary, z instalacją wykonaną przed wejściem nowych norm - to oczywiście ma spełniać wymogi ówczesnych przepisów i przejść poprawnie badania uziemiania. Nowych norm się do tego nie stosuje.
W takim przypadku zawsze można dać adnotację, że instalacja spełnia wymagania przepisów z dnia budowy, jednak nie spełnia obowiązujących obecnie norm i zalecane jest jej "dostosowanie" do zgodności z wymaganiami prawa. Taka d...kryjka.

pozdrawiam.Temat: Instalacja elektryczna
Edziu jak masz prawo to stosuj to i wszystko będzie OK

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690)
§ 188. 1. Obwody odbiorcze instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym należy prowadzić w obrębie każdego mieszkania lub lokalu użytkowego.
2. W instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy stosować wyodrębnione obwody: oświetlenia, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w łazience, gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia.
Temat: przejścia
o przejściach znalazłam kiedyś tylko rozp. ogólne bhp i to co Maria podała tylko rozdział 4:
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póź. zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.)
tekst jednolity - aktualizacja z dn.27.05.2004

Rozdział 4
Drogi ewakuacyjne

§ 236. 1. Z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinna być zapewniona możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, bezpośrednio albo drogami komunikacji ogólnej, zwanymi dalej "drogami ewakuacyjnymi".

§ 242. 1. Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji budynku, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 1,4 m.
2. Dopuszcza się zmniejszenie szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jeżeli jest ona przeznaczona do ewakuacji nie więcej niż 20 osób.Temat: Modernizowanie instalacji
Ok, znalazłem zapisy o stosowaniu wyłączników instalacyjnych i RCD w obwodach odbiorczych w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 poz. 690)

Nie mogę natomiast nadal znaleść zapisu który mówi modernizując instalację trzeba ja dostosować do nowych przepisów.
Np :
1. Utworzyć nowy obwód do kuchenki elektry. Czy wtedy trzeba wymienić cała instalację na Cu i zmienić na TN-s czy tylko nowy obwód puścić w Cu ?

2. Modernizacja układu pomiarowego z półpośredniego na pośredni pociągnie za sobą konieczność wymiany tablic z Bi na S-ki (ewentualnie przewodów na miedziane,3-żyłowe) czy nie?Temat: Schemat jednokreskowy w bloku
Przepraszam, za zlosliwosc. Ale czego ucza w tych technikach jak nawet podstawowych symboli nie pokazuja?

Kolego, daj to komus kto sie na tym zna, bo sam robisz to zle.

Zakladasz, ze pobor mocy bedzie na poziomie 500W (tak wynika z zabezpieczenia gniazdka. Co sie stanie jak polaczysz do gniazdka czajnik bezprzewodowy ok. 2kW?). Na jakiej podstawie? Gniazdko i oswietlenie to na dzien dobry ok 3.5kW.

Chcesz uzywac przewodow aluminowych a jest to zabronione dla przekrojow ponizej 10mm2 (Dz.U. Nr 75 poz. 690 par. 183).

Piszesz, ze nie masz 200zl dla kogos kto to zrobi poprawnie a juz straciles mase czasu chocby na pisanie na forum czy 2 wizyty w Stoenie a konca zalatwienia sprawy nie widac(policz ile zmarnowales czasu i go wycen).

Powodzenia
KlaudiuszTemat: samochody na gaz nie moga wjezdzac do garazu?


Być może jest o tym w prawie budowlanym. Jest zakaz montowania kotłowni na
LPG poniżej poziomu gruntu. Na gaz ziemny można, poniewaz jest lżejszy od
powietrza i dobra wentylacja (konieczna) umożliwi korzystanie.


a dokladniej w

ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r.     Dz. U. Nr. 75 poz. 690
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.

Instalacja  gazowa na paliwa gazowe

§ 157
8.Instalacje gazowe zasilane gazem o gęstości większej od gęstości powietrza
nie mogą być stosowane w pomieszczeniach, których poziom podłogi znajduje się
poniżej otaczającego terenu oraz w których znajdują się studzienki lub kanały
instalacyjne i rewizyjne poniżej podłogi.

WS

PS. calosc np. na
http://www.republika.pl/mieszkaj_lepiej/warunki_techn_bud_dzial_4.htm

Temat: Kwas


Czy ktoś z was wie jak w domowych warunkach wytworzyć dwuetyloamid kwasu
lizergowego 25?
To moje zad. dom. z chemii.


Chyba ci sie cos popieprzylo. Produkcja, handel i posiadanie LSD jest
zabronione w Polsce na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 roku o
przeciwdzialaniu narkomanii (Dz. U. Nr 75, poz. 468).

k

Temat: Nowa Skoda Superb juz w Polsce
mike15, jak chodzi o garaże podziemne, to obowiązują "warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. nr 75):
§ 104. 3. Stanowiska postojowe w garażu powinny mieć co najmniej szerokość 2,3 m i długość 5,0 m, z zachowaniem odległości między bokiem samochodu a ścianą lub słupem - co najmniej 0,5 m.
Temat: Oznakowanie drogi transportowej
studentbhp, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. Nr. 75 poz. 690
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

§ 296. 1. Schody zewnętrzne i wewnętrzne, służące do pokonania wysokości przekraczającej 0,5 m, powinny być zaopatrzone w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej.

2. W budynku mieszkalnym jednorodzinnym, zagrodowym i rekreacji indywidualnej warunek określony w ust. 1 uważa się za spełniony również wówczas, gdy schody i pochylnie o wysokości do 1 m, niemające balustrad, są obustronnie szersze w stosunku do drzwi lub innego przejścia, do którego prowadzą, co najmniej po 0,5 m.

3. Schody zewnętrzne i wewnętrzne, o których mowa w ust. 1, w budynku użyteczności publicznej powinny mieć balustrady lub poręcze przyścienne, umożliwiające lewo- i prawostronne ich użytkowanie. Przy szerokości biegu schodów większej niż 4 m należy zastosować dodatkową balustradę pośrednią.
...
§ 298. 1. Balustrady przy schodach, pochylniach, portfenetrach, balkonach i loggiach powinny mieć konstrukcję przenoszącą siły poziome, określone w Polskich Normach, oraz wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych zapewniające skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób.Temat: Układ sieci TN-S - zalecenie stosowania czy obowiązek?
Dz.U.Nr 75 $183.1 "W instalacjach elektrycznych należy stosować" dalej to co Kolega Drakasz pisze. Tylko po jaką cholere jest tu słowo "należy". Gdyby jego nie było zdanie byłoby jednoznaczne. A tak należy ale nie musi. W praktyce robi się tak, ze do wszystkich złącz, tablic doprowadza się kabel 4-żyłowy (TN-C) a za nimi do poszczególnych odbiorów 5-żyłowy (TN-S). Jednak jak to zrobić radziłbym zaczerpnąć info w swoim ZE.Temat: wymiana licznika
Witam
Cytat Dota:
Jak możemy się bronić?
Proszę zapoznać się z:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 roku
w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne
( Dz. U. Nr. 75 poz 866 )

a zwłaszcza paragraf 15
§ 15. 2 Odbiorca albo osoba przez odbiorcę upoważniona może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania, pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy.

Dużo wiadomości w powyższym temacie można znależć na stronie:
Urząd Regulacji Energetyki

http://www.ure.gov.pl/ind...dzial=89&id=294

P.S
Od każdego oskarżenia można się odwołaćTemat: praca w pomieszczeniach piwnicznych

a pasaże w warszawskim metrze, pod rondami, "piekiełko" ?
Artur co powiesz?


Pytanie nie było do mnie ale odpowiem:

Mają zgodę w większości na czasowe stanowiska pracy (rotacyjny system pracy)

lub są doświetlone np. "świetlikami dachowymi" firmy SUN ....

Tak jak to zrobiono np.: w PARKU WODNYM w Krakowie (-2 poziom: pomieszczenia biurowe - stałe stanowiska pracy)

Polecam zaglądnąć do rozporz. Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.

par. 71, 72, 73 (zgoda PIP i PIS)Temat: Budowa garazu
dz. ust nr 75 z czerwca 2002 - pozycji nie pamietam "rozporzadzenie ... w sprawie warunkow techn. jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie"

BTW: seminarka
Kolega: no i jak mowi 75-tka, czyli biblia instalatorow i budowlancow...
Prof: a pan czytal biblie...? bo ja sie przyznam ze pierwszy traz czytalem na delegacji, w hotelu
K: ...?
P: no chodzi mi o to ze wszystkim msie wydaje ze biblie znaja a malo kto ja czytał...

powodzenia bo ma to troche stron...

[ Dodano: 2005-06-23, 13:01 ]
dz. ust nr 75 z czerwca 2002 - pozycji nie pamietam "rozporzadzenie ... w sprawie warunkow techn. jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie"

BTW: seminarka
Kolega: no i jak mowi 75-tka, czyli biblia instalatorow i budowlancow...
Prof: a pan czytal biblie...? bo ja sie przyznam ze pierwszy traz czytalem na delegacji, w hotelu
K: ...?
P: no chodzi mi o to ze wszystkim msie wydaje ze biblie znaja a malo kto ja czytał...

powodzenia bo ma to troche stron...

aha - czesc artykulow zostala zmieniona - ale bedziesz mial odnosniki, zmian nie jest wiele - moze 4 strony, w wiekszosci na temat lokalizacji wiec to wazne dla CiebieTemat: srodki ochrony indywid-gaz propan-butan
Może tutaj coś znajdziesz
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI
z 6 września 1999 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych
(Dz.U. Nr 75, poz. 846, zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 43, poz. 395)Temat: PIECYK ( KOZA )
Tak można zamontować tylko wylot z tzw.kozy nie może być większy od przekroju komina. Ustawa z dn.7 lipca 1994 r.Prawo Budowlane .Tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr:207 poz.2016 oraz Dz.U.Nr:75 z @002r.Temat: instrukcja BHP w kotłowni olejowej - pilne
miało być § 136.4 i dalej Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.)Temat: przejscia ewakuacyjne a drogi ewakuacujne
parag. 237 rozp. w sprawie warunków technicznych budynków / Dz.U. nr 75, poz.690/ rozdział 4Temat: mag. chemii - wentylacja
Ale znalazłem:Rozporządzenie Ministara Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r Dz. U. nr 75 poz 690 paragraf 148 ust. 3 i 4Temat: Temperatura w łaźni
to skąd wiadomo że powyżej 24 stopni? Znalazłam PN w której jest jakaś temperatura obliczeniowa +25 stopni. W Dz u nr 75 poz 690 roz 4 par 134 pkt 2 jest +24. Ale o co chodzi z tymi strefami w Polsce i temperaturami obliczeniowymi? Nic z tego nie kumam. Ale dzięki za odpowiedź.Temat: Stopniowanie bezpieczników

Proszę o podstawę prawną. W świetle tego co pisałem wyżej to S-ka jest raczej w interesie klienta.
Proszę bardzo: Dz.U. nr 75 poz 690, par. 183.1.
normę 60364 i sepową 002 już sobie odpuszczę.Temat: ogrzewanie w sztni
Renti ma rację - podstawa prawna roz. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowidać budynki... (Dz. U. Nr 75, poz. 690, rozdział 4, paragraf 134, pkt 2)Temat: Zacienianie sasiedniego budynku
Witam

Normowane jest to Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12,04,2002 roku w sprawie warunków technicznych, jkim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.Nr 75 z dnia 15,06,2002 r.) Dział III
Rozdzial 2

Pozdrawiam Dariusz

Temat: Archon - Dom w Stokrotkach
co do kubatury to pomieszczeni spelniaja ja / dz U nr 75 z 2002/
pod warunkiem zamontowania kotla z zamknieta komora spalania...
co do innych z otwarta... wowczas moze sie okazac cos innego i bedzie
problem...bo zlamane zostanie prawo..
marcin
Temat: Transformator przy działce?


Dziękuję!
Chodziło mi głónie o pole el-mag.
A nie wiesz jakie są min. odległości (zgodnie z prawem) takiego budynku od
budki trafo?


Dz. ust. nr 75 z 2002 r. poz. nr 690 (z późniejszymi zmianami) czyli
rozporządzenie "w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie".

stać przy budynku jeśli między nimi będzie ściana o odpowiedniej
wytrzymałości ogniowej.

Dochodzą jeszcze wymagania odnośnie odległości od granicy działki
sąsiedniej (o ile stacja transformatorowa stoi na innej działce niż
budynek). Opisane jest to w ww rozporządzeniu na samym początku.

Temat: Ocena ryzyka zagrożeniem wybuchem
Przy opracowaniu ORZ lakiernika należy uwzględnić:
 rozporządzenie MGiP z 27.7.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp
(Dz.U. Nr 180. poz. 1860, ze zm.),
 rozporządzenie MG,PiPS z 14.1.2004 r. w sprawie bhp przy czyszczeniu powierzchni,
malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz.U. Nr 16,
poz. 156),
rozporządzenie MpiPS z 26.9.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp
(tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650),
 rozporządzenie MZ z 30.10.2004 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy
zwi¹zanej z wystêpowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U.
z 2005 r. Nr 11, poz. 86),
 rozporządzenie MZz 3.7.2002 r.wsprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej
i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 140, poz. 1171, ze zm.),
maj 2006 1
 rozporządzenie MZ z 2.9.2003 r. w sprawie oznakowania opakowañ substancji
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. Nr 173, poz. 1679, ze zm.),
 rozporządzenie MZz 1.12.2004 r.wsprawie substancji, preparatów, czynników
lub procesów technologicznych o dzia³aniu rakotwórczym lub mutagennym
w oerodowisku pracy (Dz.U. Nr 280, poz. 2771, ze zm.),
 rozporządzenie MPiPS z 29.11.2002 r. w sprawie najwy¿szych dopuszczalnych
stê¿eñ i natê¿eñ czynników szkodliwych dla zdrowia w oerodowisku pracy
(Dz.U. 217, poz. 1833, ze zm.),
 rozporządzenie MSWiA z 16.6.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpo¿arowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121, poz. 1138),
 rozporządzenie MI z 12.4.2002 r.wsprawiewarunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, ze zm.)
 rozporz¹dzenie Ministrów: Pracy i Opieki Spo³ecznej, Przemys³u Ciê¿kiego oraz
Zdrowia z 13.4.1951 r. w sprawie bezpieczeñstwa pracy przy sprê¿arkach powietrznych
(Dz.U. Nr 22, poz. 174),
 rozporządzenie MZ z 2.9.2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji
substancji i preparatów chemicznych (Dz.U. Nr 171, poz. 1666, ze zm.).Temat: Elektrownie
Zacznij od:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne.

(J.t.: Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne. (art. 6 ust. 4)

(Dz. U. Nr 75, poz. 866)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zasięgu terytorialnego i właściwości rzeczowej oddziałów Urzędu Regulacji Energetyki. (art. 22 ust. 2)

(Dz. U. Nr 107, poz. 942)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (art. 54 ust. 6)

(Dz. U. Nr 89, poz. 828, z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci. (art. 9)

(Dz. U. Nr 105, poz. 1113)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych oraz eksploatacji tych sieci. (art. 9)

(Dz. U. Nr 167, poz. 1751)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła. (art. 9a ust. 7)

(Dz. U. Nr 267, poz. 2657)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci. (art. 9)

(Dz. U. z 2005 r. Nr 2, poz. 6)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie wymagań dotyczących dokumentacji technicznej, stosowania etykiet i charakterystyk technicznych oraz wzorów etykiet dla urządzeń. (art. 52 ust. 5)

(Dz. U. Nr 98, poz. 825)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii. (art. 9a ust. 9)

(Dz. U. Nr 261, poz. 2187)Temat: Uwagi z przeglądów instalacji i urządzeń w obiektach
Ostatnie tematy wykazały potrzebę wymiany doświadczeń w tym zakresie. Zamieszczanie naszych zastrzeżeń pomoże zwrócić uwagę na wiele problemów. Instalacje są w złym stanie. Trzeba o tym pisać i wiedzieć co i gdzie napisać.

Przykład z pewnego przeglądu bez badań i pomiarów, fragment:

Zasilanie budynku szkoły 1400m kw.:
Wykonane jest wadliwie, brak możliwości na zewnątrz, lub przy wejściu budynku wyłączenia zasilania np. w czasie akcji gaśniczej.
Obecnie wyłącznik główny zasilania obiektu znajduje się w przedsionku toalety.
W przypadku akcji gaśniczej nikt go tam nie znajdzie i dodatkowo jest zamknięty. Innej możliwości wyłączenia zasilania obiektu jak w transformatorze razem z częścią wsi nie ma.

Dz. U. nr 75 poz. 690 podaje:
§ 183. 1. W instalacjach elektrycznych należy stosować:
1) złącza instalacji elektrycznej budynku, umożliwiające odłączenie od sieci zasilającej
i usytuowane w miejscu dostępnym dla dozoru i obsługi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, wpływami atmosferycznymi, a także ingerencją osób niepowołanych,
z tego spełnione jest tylko: „ingerencją osób niepowołanych” bo zamknięte na kłódkę.
Wykonać pożarowy wyłącznik zasilania całego obiektu zgodnie z Dz. U. nr 75 poz. 690
z 2002 r
§ 183. 1. W instalacjach elektrycznych należy stosować:
2. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów,
z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem.
3. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany.

Budynek zasilany jest z linii napowietrznej i nie posiada własnego uziomu,
co w przypadku zerwania lub upalenia przewodu PEN grozi zniszczeniem urządzeń elektronicznych w całym obiekcie.
Wykonać uziemienie rozdzielni (podparcie PEN) połączone z Szyną Wyrównania Potencjałów.

Biblioteka:
Modernizowane oświetlenie nie spełnia warunków PN-84/E-02033, PN-EN 12464-1:2004
Wadliwie rozmieszczone oprawy.

Mam tego więcej z czasem podam, chętnie nauczę się czegoś od Was. Przyjmuję uwagi krytyczne.
StanisławTemat: Wanna posła Wassermanna - zarzuty dla 6 osób
Witam Kolegów.

Normy nie są obowiązkowe do stosowania,więc w czym problem?
Ano jest problem - na potwierdzenie słów kolegi kkas12 zacytuję publikację :

Minister Grabarczyk podpisał we wtorek (17 marca 2009 roku) rozporządzenie z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. To przystosowanie polskich przepisów do prawodawstwa unijnego.
Nowelizacja przepisów zawartych w rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pózn. zm.) podyktowana została ewolucją zbioru Polskich Norm przyjmującego normy europejskie, szczególnie dotyczy to tych fragmentów rozporządzenia, w których następuje odwołanie do Polskiej Normy.

Oraz treść Rozporządzenia :

ROZPORZADZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 12 marca 2009 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie2)

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Cel wprowadzenia rozporządzenia
Celem wprowadzenia rozporządzenia zmieniającego obowiązujące rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pózn. zm.) jest potrzeba jego aktualizacji
spowodowana wprowadzeniem do zbioru Polskich Norm nowych norm
europejskich i miedzynarodowych,
a także potrzeba dostosowania zawartych w rozporządzeniu wymagań do aktualnego stanu wiedzy.

Nowelizacja wchodzi w życie przed końcem czerwca 2009 roku, tj. 3 miesiące od daty opublikowania jej w Monitorze Rządowym.Temat: Pomieszczenie z paliwami
se poczytaj:

• Ustawa z 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118; ost. zm. Dz.U. 2007 Nr 127, poz. 880)
• Ustawa z 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625; zm. Dz.U. 2007 Nr 130, poz. 905)
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690; zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 109 poz. 1156)
• Rozporządzenie Min. Pracy i Polit. Socjal. z 29.5.1996 r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bhp, zasad opiniowania projektów obiektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U. Nr 62, poz. 290) - obowiązuje do 2.1.2008 r.
• Rozporządzenie Min. Gosp. z 21.11.2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 243, poz. 2063)
• Ustawa z 24.8.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229; ost. zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590)
• Ustawa z 24.8.1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 104, poz. 711)
• Rozporządzenie Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji z 24.10.2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz.U. Nr 225, poz. 1934).
• Rozporządzenie Min. Spraw Wewn. i Admin. z 16.6.2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 121, poz. 1139)
• Rozp. Min. Spraw Wewn. i Admin. z 21.4.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz. 563)Temat: Laboratorium analityczne
Czasem korzystam: www.abc.com.pl serwis służby zdrowia

04.06.2006

Wchodzi w życie ustawa z dnia 14 maja 2004 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 75, poz. 518).

19.05.2006

Wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej (Dz. U. Nr 75, poz. 528).

27.04.2006

Wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. Nr 61, poz. 435).

25.04.2006

Wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. Nr 59, poz. 422).

25.04.2006

Wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. Nr 59, poz. 422).

20.04.2006

Wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie wymagań technicznych i sanitarnych dla pomieszczeń, w których można wykonywać praktykę pielęgniarek i położnych, oraz wymagań, jakim powinny odpowiadać urządzenia i sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie świadczeń zdrowotnych (Dz. U. Nr 56, poz. 397).Temat: prawa budowlane


Jeśli mozna to zna pan jakies artykuly lub paragrafy (czy coś
takiego)
dotyczące tych zabezpieczen. czy jak zbuduje na dachu zabezpieczenie
w
formie balustrady to bedzie zgodne z przepisami przeciwpozarowym?


W dalszym ciagu nie widze zwiazku balustrady ochronnej z przepisami
p-poz, ale skoro twierdzi Pan, ze takowe istnieja /pewnie nie
doczytalem/, to sluze przepisami ktore obowiazuja w dziedzinie ochrony
przeciwpozarowej:

Ustawa z dnia 07.07.1994r - Prawo Budowlane

Ustawa z dnia 24.08.1991r. O ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U.  81, poz.  351 1997 roku,  Nr 111, poz. 725, oraz  z 1998 roku
Nr 106, poz. 668)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 3.11.1992 r. W
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów (Dz. U. Nr 92, poz. 460 i z 1995 r. Nr 102, poz. 507)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
01.03.1999r. w sprawie zakresu , trybu i zasad uzgadniania projektu
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej  (Dz. U. Nr 22, poz.
206)

Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
14.12.1994
W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 140)
W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów
budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 92, poz. 460 i z 1995 roku Nr 102
poz.507 )

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
22.04.1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej
które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie
certyfikatu zgodności (Dz. U. Nr 55, poz. 362)

PN-92/E-05009/54 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienie i przewody
ochronne.

PN-92/E-5009/41 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwpożarowa

Ufffffff............
Milej lektury

Temat: Jednak NORMY są obowiązkowe !!!
Witam Kolegę „kpam” i wszystkich Kolegów na FORUM.

Podsumowując z artykułu wynika, że Polskie Normy nie są obowiązkowego stosowania.
Ja mam trochę odmienne zdanie.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 kwietnia 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 109, poz. 1156)
Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 oraz z 2003 r. Nr 33, poz. 270), wprowadza się następujące zmiany:

4. Wykaz Polskich Norm przywołanych w rozporządzeniu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.";

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414
Art. 7.
1. Do przepisów techniczno-budowlanych zalicza się:
(...)
2. Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określą, w drodze rozporządzenia:
1) minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej dla budynków oraz związanych z nimi urządzeń;
Częścią integralną ustawy są rozporządzenia gdyż nie będziemy zmieniać ustaw co miesiąc. W/w rozporządzenie przywołuje wykaz norm. Jak wiemy obecnie wolno stosować wszystkie normy gdyż nie ma już pojęcia „normy wycofane”.
I tu nasuwa się pytanie w jakim celu powstała lista norm przywołanych?
Wg mnie oznacza to prawie to samo co obowiązkowych.
Proponuję również przeczytać artykuł „Normy i ich stosowanie” na stronie
http://www.krystyn.krakow.pl/
w dziale „publikacje” opracowany przez naszego niezastąpionego Kolegę Teodora.Temat: ="nd();" >Automat

Na sklepik nie ma szans (chyba, że może sam go poprowadzisz charytatywnie bo zarobić się na tym nie da), oczywiście będziesz mógł w nim mieć dokładnie to samo co w automacie (kazek sprawdzał) czyli batona + napój w butelce.
No niestety, kolejny raz dałem się nabrać i uwierzyłem że ktoś coś chce zrobić konstruktywnego - sklepik a nie z niepojętych dla mnie fobii i zawiści urządzić stos dla automatu.

Pojechałem do Sanepidu w Legionowie, żeby uzyskać informację na temat warunków odbioru i ew. wytycznych do projektowania sklepiku szkolnego, żeby przedstawić na zebraniu rodziców i pogadać o różnych wariantach. Ja te wiadomości mam ale chciałem na papirku, żeby nie było. No i mam, sklepik może być
a) punktem obrotu artykułów spożywczych a wtedy wystarczy pomieszczenie i umowa ze szkołą o korzystanie z toalety. Taki sklepik musiałby się ograniczyć do obrotu batonami i lemoniadą, czyli produktami wyprodukowanymi i szczelnie zapakowanymi w zakładzie produkcji. Oczywiście mogą być kredki, gumki, karty do telefonów a nawet ipody ale to nie żywność.
b) sklepik może być punktem małej gastronomii jeżeli wykonywane są tam jakiekolwiek czynności związane z przygotowaniem żywności - nawet kanapek. W takim przypadku musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawnych:
1. Rozporządzenie WE Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004r.) w sprawie środków spożywczych
2. Rozporządzenie WE Nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L z 30.04.2004r.) w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym.
3. Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 25 sierpnia 2006r. (Dz. U. Nr 171 poz. 1225)
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)

Ja nie będę dyskutował, że w Koziej Wólce jest inaczej i wystarczy mieć siekierę a kanapki kroić na parapecie lub desce sedesowej, ja przytoczyłem obowiązujące przepisy, których wykaz otrzymałem w Sanepidzie na piśmie. Pozdr.Temat: Otwarcie pola komercyjnego. [Powazna propozycja]
Budowa ogrodzenia nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. W niektórych przypadkach będzie jednak potrzebne zgłoszenie, czyli zawiadomienie starostwa o zamiarze wykonania ogrodzenia. Zgłosić należy budowę lub remont ogrodzeń:
od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz
o wysokości powyżej 2,2 m – bez względu na to, czy są sytuowane od strony drogi, czy od strony działki sąsiada.

Ogrodzenia, których wysokość nie przekracza 2,2 m, lokalizowane pomiędzy sąsiednimi działkami, nie wymagają ani pozwolenia, ani zgłoszenia.
Zgłoszenia należy dokonać co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. W zgłoszeniu trzeba określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Należy też dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, a także – w zależności od potrzeb – odpowiednie szkice lub rysunki (może tego zażądać urząd). Może je wykonać sam inwestor.
Do budowy ogrodzenia można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Powodem sprzeciwu może być naruszenie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub innych przepisów, na przykład ustawy o drogach publicznych lub przepisów techniczno-budowlanych. Przykładem może być budowa ogrodzenia na terenie planowanej ulicy, nawet jeśli ulicy takiej na razie nie ma i nie wiadomo, kiedy będzie.
Budowę ogrodzenia należy rozpocząć w ciągu dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu. Po ich upływie konieczne będzie nowe zgłoszenie.

Prowizoryczne ogrodzenie mające na celu jedynie zabezpieczenie placu budowy na czas wykonywania robót budowlanych nie wymaga zgłoszenia.
Podstawa prawna:
ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.)
rozporządzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.)
ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

tekst pochodzi z:
http://www.muratordom.pl/prawo-i-pieniadze/dom-w-paragrafach/ogrodzenie-zgodne-z-prawem,6479_3501.htm

Jak widac zarowno autor artykulu jak i ustawy uzywa okreslenia "dzialka", a nie "dzialka budowlana". Wiec w moim rozumieniu przepisow budowlanych dotyczy zarowno terenow budowlanych jak i rolnych.

Sama idea otwarcia pola bardzo mi sie podoba. Daleko nie mam :)Temat: rodzaj ogrodzenia a prawo


| Dezinformujecie wg mnie pytającego,- przepisy, a konkretnie
"Rozporządzenie
| Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994
r. w
| sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
| usytuowanie"-Dz. U. Nr 15 z 25 lutego 1999 r., poz. 140 sa jednoznaczne,
| patrz:

I kto tu dezinformuje? Podajesz nieaktualny przepis.

=================================
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

Ogrodzenia

§ 41. 1. Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa
   ludzi i zwierząt.

2. Umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m,
   ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła
   oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione.

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą ogrodzeń wewnętrznych w zakładach
   karnych i aresztach śledczych.

§ 42. 1. Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz
   działki i mieć progów utrudniających wjazd osób niepełnosprawnych
   na wózkach inwalidzkich.

2. Zapory ruchome na przejściach i dojazdach powinny mieć oznakowanie
   widoczne w ciągu całej doby oraz sygnalizację świetlną lub
   dźwiękową zmiany położenia ich ramion.

§ 43. Szerokość bramy powinna wynosić w świetle co najmniej 2,4 m, a w
   przypadku zastosowania furtki jej szerokość powinna być nie
   mniejsza niż 0,9 m, przy czym na drodze pożarowej szerokości te
   regulują przepisy odrębne dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

§ 331. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
   Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków
   technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
   ...

§ 332. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia
   ogłoszenia.
=================================


Mea culpa:(!

Temat: II egzamin praktyczny? - wrażenia
Jakie własne materiały pomocnicze można będzie mieć podczas egzaminu?

Podczas części testowej egzaminu kandydat nie może korzystać z żadnych materiałów pomocniczych. Na egzamin przynosi jedynie dowód osobisty i dowód opłaty za egzamin (640 zł). Podczas części praktycznej egzaminu kandydat może korzystać z tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. Nr 201, poz. 1240), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. z późn. zm.), Polskich Norm oraz kalkulatora w wersji naukowej zawierającego funkcję yx. Nie jest dozwolone korzystanie z gotowych obliczeń, notatek, fiszek i odpisów. Potrzebne do części praktycznej dane dotyczące typowych lat meteorologicznych oraz opracowane na ich podstawie statystyczne dane klimatyczne dla obszaru Polski, będą dostępne podczas egzaminu. Podczas egzaminu nie jest dozwolone korzystanie przez kandydatów m.in. z telefonów komórkowych, laptopów, palmtopów oraz innych urządzeń komunikacyjnych. Z egzaminu wyklucza się kandydata, który korzysta z pomocy innej osoby lub w inny niedozwolony sposób zakłóca przebieg egzaminu.

to jest cytacik z zakładki ,,najczęściej zadawane pytania",
co sądzicie?
zrobili Nas drodzy koledzy i koleżanki na szaro, na szaro

chyba podyplomówka pozostaje, bo z moich wyliczeń wynika, że poprawkę będę miał za około 380 dni!!!

kochany ten Nasz kraj, nie?

pozdrowieniaTemat: pytanie z egzaminu na upr.


Granica ostra jest to potoczny i pospolity zwrot,


     Moim zdaniem potoczne i pospolite w zamkniętym lokalnym
środowisku - skoro to pierwszy post z taką definicją "ostrej granicy"

tzn. " budynek ma być dokładnie na granicy"    
wskazane jest wczesniejsze ustalenie granicy w trybie
wynikającym z ustawy PGiK.


    Moim zdaniem jakakolwiek manipulacja przy granicach niezależnie od
intencji może się odbywać tylko  i wyłącznie w zgodzie z przepisami
ustawy PGiK, biorąc pod uwagę jak tragiczne konsekwencje dla geodety
mogą być w przypadku rozpoczęcia budowy a następnie jej wstrzymania.
 Znany mi jest przypadek płacenia niebagatalnej kary umownej ekipie
budowlanej z tego tytułu

Dla zainteresowanych podaję że zgodnie z rozp. MI. z 7 kwietnia 2004
r., "zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie", ( Dz. U. Nr 109, poz. 1156 ),  
parag. 12.1, rozp. MI., z dnia 12 kwietnia 2002 r., ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 )
otrzymał brzmienie:
Jeżeli z przepisów parag. 13, 60, 271, 273, lub przepisów odrebnych nie
wynikaja inne wymagania, budynki na działce budowlanej sytuuje się od granicy
z sąsiednią działką budowlaną w odległości nie mniejszej niż:
1). 4 m- wprzypadku budynków zwróconych ścianą z otworami okiennymi lub
drzwiowymi w strone tej granicy.
2). 3m- w przypadku budynków zwróconych ścianą bez otworów okiennych lub
drzwiowych w strone tej granicy.
itd....
rebi


 Serdeczne dzięki za powyższe, bo w tym segmencie wiedzy jak się
okazuje byłem za przysłowiowymi ... ( rasistą nie jestem ) tumanami.
 StaS.

Temat: Co będzie z siedzibą ZNP???
Szanowny kolego Mietku.Szanowny Panie nie jestem członkiem PSL. To tak gwoli wyjaśnienia.
Druga sprawa, o której chce napisać, to w zasadzie zadać pytanie. Czy ważniejsze jest bezpieczeństwo dzieci, które uczą się w gimnazjum, czy też siedziba ZNP? Tym bardziej, że ZNP dostał propozycję przeprowadzenia sie do innego lokalu. A jeśli chodzi o utarczki polityczne " aby władza sie nie błaźniła" to w nie wchodzę. Tylko napiszę jeszcze raz. Dla mnie bezpieczeństwo tych dzieci, które sie tam uczą jest ważniejsze niż siedziba ZNP. Na dzień dzisiejszy są takie przepisy, które nie pozwalają, aby przy jednym wyjściu ewakuacyjnym było w jednej sali więcej jak 50 osób. W świetlicy w budynku wolnostojącym było 80 miejsc. Pani Dyrektor ma prawo poszukać dla dzieci dodatkowego pomieszczenia na terenie szkoły. Tym bardziej, że są to pomieszczenia szkolne.
§ 11 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów
"Z każdego miejsca przeznaczonego na pobyt ludzi w obiekcie powinny być zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, zapewniające możliwość szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów, a także być zastosowane techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego, polegające na:
1) zapewnieniu dostatecznej ilości i szerokości wyjść ewakuacyjnych;
( Dz. U nr 80 poz 563 z 2006 r.
w powiązaniu § 238 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U nr 75 poz. 690 z 2002 roku,
"Pomieszczenie powinno mieć co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m w przypadkach, gdy:
1) jest przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim ponad 50 osób, a w strefie pożarowej ZL II - ponad 30 osób.Temat: pytanie z egzaminu na upr.
Granica ostra jest to potoczny i pospolity zwrot, okreslający stan zamierzony,
tzn. " budynek ma być dokładnie na granicy", nie znaczy to w żadnym razie że
granica jest sporna, lub brak jest własciwych dokumentów do jej wskazania.

Czynnościa pierwsza jest pobranie materiałów z własciwego PODGiK,
umożliwiających wyznaczenie granic działki, oraz pkt. osnowy, jeśli będziemy
wytyczać granicę ze wspołrzędnych.
Następnie wyznaczamy granicę i w oparciu o miary z projektu techn., z cz. pn.
projekt zagospodarowania działki budowlanej, wytyczamy budynek po jego
zewnętrznym obrysie z uwzglednieniem ocieplenia.
Warto przy tym wiedzieć czy mamy do czynienia z granicą wg stanu prawnego czy
granicą ewidencyjną, czy może granice te są tożsame, ważne będzie to w
przypadku powstania sporu prz wykonywaniu pierwszych czynności techn.
Jesli granica wytyczona przez nas jest granicą określająca stan prawny
nieruchomości kontynuujemy czynności tyczenia, w przypadku gran. ewidencyjnej
w przypadku powstania wątpliwości, np. strony  wskazują stan inny, nie
dochodza do porozumienia wskazane jest wczesniejsze ustalenie granicy w trybie
wynikającym z ustawy PGiK.

Dla zainteresowanych podaję że zgodnie z rozp. MI. z 7 kwietnia 2004
r., "zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie", ( Dz. U. Nr 109, poz. 1156 ),  
parag. 12.1, rozp. MI., z dnia 12 kwietnia 2002 r., ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 )
otrzymał brzmienie:
Jeżeli z przepisów parag. 13, 60, 271, 273, lub przepisów odrebnych nie
wynikaja inne wymagania, budynki na działce budowlanej sytuuje się od granicy
z sąsiednią działką budowlaną w odległości nie mniejszej niż:
1). 4 m- wprzypadku budynków zwróconych ścianą z otworami okiennymi lub
drzwiowymi w strone tej granicy.
2). 3m- w przypadku budynków zwróconych ścianą bez otworów okiennych lub
drzwiowych w strone tej granicy.
itd....
rebi

Temat: rodzaj ogrodzenia a prawo


Dezinformujecie wg mnie pytającego,- przepisy, a konkretnie "Rozporządzenie
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie"-Dz. U. Nr 15 z 25 lutego 1999 r., poz. 140 sa jednoznaczne,
patrz:


I kto tu dezinformuje? Podajesz nieaktualny przepis.

=================================
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

Ogrodzenia

§ 41. 1. Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa
   ludzi i zwierząt.

2. Umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m,
   ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła
   oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione.

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą ogrodzeń wewnętrznych w zakładach
   karnych i aresztach śledczych.

§ 42. 1. Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz
   działki i mieć progów utrudniających wjazd osób niepełnosprawnych
   na wózkach inwalidzkich.

2. Zapory ruchome na przejściach i dojazdach powinny mieć oznakowanie
   widoczne w ciągu całej doby oraz sygnalizację świetlną lub
   dźwiękową zmiany położenia ich ramion.

§ 43. Szerokość bramy powinna wynosić w świetle co najmniej 2,4 m, a w
   przypadku zastosowania furtki jej szerokość powinna być nie
   mniejsza niż 0,9 m, przy czym na drodze pożarowej szerokości te
   regulują przepisy odrębne dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

§ 331. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
   Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków
   technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
   ...

§ 332. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia
   ogłoszenia.
=================================

  MJ

Temat: Utrudnienia, ułatwienia, bezpieczeństwo!
Witam.

Temat o bezpieczeństwie powstał niespełna kilka dni temu, a to już druga sprawa, która wymaga wyjaśnień lub natychmiastowych zmian.


Druhu Mirosławie K.
Nie wiedziałem nic o takich manewrach i biję teraz soczyste brawa!
U mnie takie manewry nazywa się ćwiczebnym alarmem przeciwpożarowym. Mam nadzieję, że i w tym roku również jest planowany taki alarm w którymś z wakacyjnych miesięcy.
Jeśli tak, chętnie pomogę w pisaniu scenariusza tego przedsięwzięcia, zarówno na obiekt w samym Klimontowie jak i dowolny na terenie gminy z rozszerzeniem działań o służby współdziałające (policja, pogotowie). Sam chętnie wezmę w nim udział (jeśli znajdzie się dla mnie wolny „etacik” w sekcji lub jako rozjemca), jeśli tylko termin alarmu nie będzie kolidował z moimi obowiązkami służbowymi. Proszę tylko o sygnał z dużym wyprzedzeniem.
Temat: Przygotowanie SIWZ oraz przygotowanie postępowań
Dobry. Jeszcze nie jestem audytorem ale się staram nim zostać Ostatnio miałem zajęcia z tego tematu a ponadto pracuję w firmie która się zajmuje inwestycjami, zazwyczaj prace budowlane i usługi. Z tego co wiem to w trakcie przygotowania SIWZ i postępowania w tym zakresie powinno się sprawdzić przygotowanie materiałów zgodnie z ustawami i rozporządzeniami, np: ustawą z dn. 07.07.1994r. prawo budowlane ( t.j. Dz.U. z 2006r nr 156. poz. 1118, z późniejszymi zmianami), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami), rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 10.07.2003 r. nr 120 poz. 1133 z późniejszymi zmianami), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U. z 16.09.2004r. nr 202 poz. 2072), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony p.poż. ( Dz.U. z 11.07.2003 r. nr 121 poz. 1137), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 21.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. z 11.05.2006 r. nr 80 poz. 563), rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych ( Dz.U. z 11.07.2003 r. nr 121 poz. 1139).
Tutaj są opisane wszystkie wymagane dokumenty, które należy uwzględnić w tego typu inwestycjach i chyba powinno się oprzeć audyt na sprawdzeniu czy są one w SIWZ.
Jest jeszcze takie rozporządzenie z 18 maja 2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
Mam nadzieję że się te dokumenty przydadzą, choć jest ich trochę....Temat: Czy możliwe stosowanie RCD bez PE?
Witam!
Polecam lekturę:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690)
Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje:
Dział I
Przepisy ogólne
§ 1. Rozporządzenie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę, zapewniające spełnienie wymagań art. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
§ 2. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu i budowie, w tym także odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych, z zastrzeżeniem § 207 ust. 2.
2. Przy nadbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków istniejących lub ich części wymagania, o których mowa w § 1, mogą być spełnione w sposób inny niż podany w rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.Temat: wyłącznik główny w pomieszczeniu
Przeciwpożarowy wyłaczn8k prądu to nie jest to samo co główny wyłacznik prądu!!!!!

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690; zm.: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156)

§ 183. 1. W instalacjach elektrycznych należy stosować:
1) złącza instalacji elektrycznej budynku, umożliwiające odłączenie od sieci zasilającej i usytuowane w miejscu dostępnym dla dozoru i obsługi oraz zabezpieczone przed [buszkodzeniami, wpływami atmosferycznymi, a także ingerencją osób niepowołanych,
2) oddzielny przewód ochronny i neutralny, w obwodach rozdzielczych i odbiorczych,
3) urządzenia ochronne różnicowoprądowe lub odpowiednie do rodzaju i przeznaczenia budynku bą jego części, inne środki ochrony przeciwporażeniowej,
4) wyłączniki nadprądowe w obwodach odbiorczych,
5) zasadę selektywności (wybiórczości) zabezpieczeń,
6) przeciwpożarowe wyłączniki prądu,
7) połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku,
zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów,
9) przewody elektryczne z żyłami wykonanymi wyłącznie z miedzi, jeżeli ich przekrój nie przekracza 10 mm2,
10) urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej.

2. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1 000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem.
3. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany.

4. Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego, z wyjątkiem źródła zasilającego oświetlenie awaryjne, jeżeli występuje ono w budynku.Temat: RCD. Gdzie nie zaleca się i nie wolno stosować?
Przypomnę cytuję
http://ise.pl/info/index.php?pid=241

Podsumowanie
............
Wprowadzenie bezwzględnego obowiązku użycia wyłączników różnicowoprądowych we wszystkich obwodach w poprzednim zapisie z dnia 14 grudnia 1994 r. Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie-tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 140 przyczyniło się do powszechnego stosowania ich, lecz spowodowało wiele negatywnych skutków:
..........................
Obecnie obowiązuje;
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. nr 75 z 2002 r. poz. 690. ( tu jest zmiana)
................

Drugim aspektem jest stosowanie wyłączników różnicowoprądowych w obwodach urządzeń, które ze względu na konstrukcję nie mogły z nim współpracować albo przynajmniej nie przy prądzie różnicowym 30 mA. Są to np. UPS-y, przeważnie trójfazowe i o mocy większej niż 10 kVA (wynika to z ich konstrukcji i połączeń wewnętrznych), także maszyny konfekcjonujące z transformatorami wewnętrznymi (pracują zwykle z wyłącznikami o prądzie 100 mA), maszyny drukarskie, różne automaty, niektóre nawilżacze. Oczywiście nie stosuje się wyłączników różnicowoprądowych, gdy nie ma przewodu PE (II klasa ochronności) lub gdy napięcie zasilające jest niższe niż 25 V. Także nie jest wskazane użycie wyłączników różnicowoprądowych na początku instalacji, gdyż duże prądy upływowe w rozległych sieciach powodują ich wyłączenie, a tym samym odłączanie wielu obwodów, całej instalacji, bą jej wyłączenie od jednego uszkodzenia.

Pozbierał
STANCATemat: Temperatura
I jeszcze....wyczytane:

"Klimatyzacja w biurze
Takie sytuacje zdarzają się coraz częściej... Osoby zatrudnione w biurze złożyły pismo do pracodawcy o zakup klimatyzatora w związku z letnimi upałami. Kiedy trzeba uwzględnić taką prośbę?

Pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne oraz higieniczne warunki pracy (§ 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

Uwaga!
Zapewnienie w pomieszczeniach pracy odpowiedniej temperatury to jeden z elementów zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Przepisy nie określają jednak pojęcia odpowiedniej temperatury.

Odpowiednia temperatura w pomieszczeniach pracy
W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do wykonywanej pracy, nie niższą niż 14°C (287 K), chyba że nie pozwalają na to względy technologiczne. W pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18°C (291 K).

Można uznać, że ustalone temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczeń - dla pomieszczeń biurowych 20°C - odpowiadają w przybliżeniu optymalnym temperaturom w pomieszczeniach, w tym pomieszczeniach pracy (§ 134 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Kiedy wniosek o zakup klimatyzatora jest uzasadniony?
Jeżeli temperatura w pomieszczeniach pracy biurowej znacząco przekracza optymalną temperaturę do pracy (czyli 20°C), to wniosek pracowników o podjecie działań o jej obniżenie należy uznać za uzasadniony.

Uwaga!
Pracodawca musi zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy przy wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki (art. 207 § 2 Kodeksu pracy). Dlatego przysługuje mu wybór sposobu realizacji obowiązku zapewnienia optymalnej temperatury w pomieszczeniach pracy. "Temat: Prawo budowlane a inwestycja sterowania napędami.
Witam kolegów.

Kolega elservice dotknął sedna sprawy, którą próbowałem wyłuszczyć w pierwszym swoim poscie. Uprawnienia budowlane niezbędne są do wykonania PB, który jest potrzebny do otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę. Musimy sobie zdać sprawę, że PB zawiera tylko niektóre elementy i nie wystarcza do zrealizownia inwestycji np. budowy domu.
Do tego potrzebne sa bardziej szczegółowe rozwiązania np. projekt wykonawczy, rysunki warsztatowe, instrukcjie technologiczne itp.
Nalezy jednak pamietać, że część elektryczna PB to nie zawsze będą tylko istotne elementy instalacji elektrycznych. Czasami mogą być wymagane inne instalacje np. ppoż, teletechniczne....
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,poz. 690) (Zmiana: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270) wprowadza obowiązek wyposażania budynków w niektóre instalacje „niskoprądowe”.
cytat:
§ 56. Budynek wielorodzinny, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej powinien być przystosowany do wyposażenia w instalacje telekomunikacyjne, w tym radiowo-telewizyjne, odpowiadające przepisom odrębnym i Polskim Normom dotyczącym wykonania tych instalacji, a stosownie do przeznaczenia budynku – również w instalację sygnalizacji dzwonkowej lub domofonowej.
§ 191. Mieszkania w budynku wielorodzinnym i odrębne mieszkania w budynku zamieszkania zbiorowego należy wyposażyć w instalację wejściowej sygnalizacji dzwonkowej, a w razie przeznaczenia ich dla osób niepełnosprawnych – również w odpowiednią sygnalizację alarmowo-przyzywową.
§ 192. 1. W budynku wymagającym, zgodnie z § 56, przystosowania do wyposażenia w instalacje telekomunikacyjne, w tym radiowo-telewizyjne, główne ciągi tych instalacji powinny być prowadzone poza lokalami mieszkalnymi oraz pomieszczeniami użytkowymi, których sposób użytkowania może spowodować przerwy lub zakłócenia przekazywanego sygnału.
2. Miejsce lub pomieszczenie przeznaczone na urządzenia techniczne, związane z instalacją telekomunikacyjną, w tym radiowo-telewizyjną, powinno być łatwo dostępne dla obsługi technicznej i zabezpieczone przed ingerencją osób nieuprawnionych.
Jak widać w niektórych przypadkach PB winien zawierać inne rozwiązanie, a nie tylko postawowe instalacje elektryczne. Ale dalej jest to PB. Czasami na etapie uzgodnień pojawia sie potrzeba zaprojektowania innych instalacji np. SAP bo tego chce rzeczoznawca ppoż a wynika to z konstrukcji budynku lub innych uwarunkowań. Ale nadal jest to PB.
Do opracowania innych elementów dokumentacji projektowej nie są potrzebne uprawnienia budowlane.Temat: Dojście na dach
Witam,
szukam odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób powinna być zabezpieczona drabina stanowiąca dojście na dach budynku o wysokości 10 m.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.) mówi, kiedy drabiny mogą być stosowane. Pozwolę sobie przytoczyć stosowny zapis:

Dojścia
„§ 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.
2. Szerokość drabin lub klamer, o których mowa w ust. 1, powinna wynosić co najmniej 0,5 m, a odstępy między szczeblami nie mogą być większe niż 0,3 m. Poczynając od wysokości 3 m nad poziomem podłogi, drabiny lub klamry powinny być zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed upadkiem, takie jak obręcze ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie większym niż 0,8 m, z pionowymi prętami w rozstawie nie większym niż 0,3 m.
3. Odległość drabiny lub klamry od ściany bą innej konstrukcji, do której są umocowane, nie może być mniejsza niż 0,15 m, a odległość obręczy ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej od niej oddalonym, nie może być mniejsza niż 0,7 m i większa niż 0,8 m.
4. Spoczniki z balustradą powinny być umieszczone co 8-10 m wysokości drabiny lub ciągu klamer. Górne końce podłużnic (bocznic) drabin powinny być wyprowadzone co najmniej 0,75 m nad poziom wejścia (pomostu), jeżeli nie zostały zastosowane inne zabezpieczenia przed upadkiem.”

Czy drabina powinna posiadać kosz zabezpieczający przed upadkiem (taki ja na zdjęciu poniżej).
Regulują to normy, jeśli tak to, jakie?

pozdrawiam
ł.Temat: czy dwa piece kaflowe mogą być podłączone do jednego komina
Jeżeli Pani sąsiadka mieszka na ostatniej kondygnacji to bezprawnie przyłączono jej piec kaflowy do tego kanału dymowego, do którego jest przyłączony Pański kocioł grzewczy na paliwo stałe a wcześniej był przyłączony Pański piec kaflowy, ale i Pan przyłączył się bezprawnie z tym kotłem grzewczym, bo trzeba uzyskać zgodę właściciela budynku i posiadać opinię kominiarską, że ten kanał dymowy jest indywidualny i spełnia wymagania dla odprowadzenia produktów spalania z kotła etażowego o jakieś tam mocy cieplnej i to pomieszczenie spełnia wymagania dla zainstalowania kotła etażowego.

Rozp. Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. „w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” ( Dz. U.Nr.75 z 2002 r. poz. 690 )

§ 145. 1. Trzony kuchenne i kotły grzewcze na paliwo stałe oraz kominki z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym o wielkości otworu paleniskowego kominka do 0,25 m2 mogą być przyłączone wyłącznie do własnego, samodzielnego przewodu kominowego dymowego, posiadającego co najmniej wymiary 0,14x0,14 m lub średnicę 0,15 m, a w przypadku trzonów kuchennych typu restauracyjnego oraz kominków o większym otworze paleniskowym - co najmniej 0,14x0,27 m lub średnicę 0,18 m, przy czym dla większych przewodów o przekroju prostokątnym należy zachować stosunek wymiarów boków 3:2.
2. Piece na paliwo stałe, posiadające szczelne zamknięcie, mogą być przyłączone do jednego przewodu kominowego dymowego o przekroju co najmniej 0,14x0,14 m lub średnicy 0,15 m, pod warunkiem zachowania różnicy poziomu włączenia co najmniej 1,5 m oraz nieprzyłączania więcej niż 3 pieców do tego przewodu.
3. Piece, o których mowa w ust. 2, usytuowane na najwyższej kondygnacji powinny być przyłączone do odrębnego przewodu dymowego.Temat: Plan na 2008 rok
Witam
Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym właściciel/zarządca jest zobowiązany do wykonania nakazanych prawem przeglądów między innymi przeglądu kominowego. Ostatni przegląd był na Państwa nieruchomości wykonany w grudniu 2006 r. czyli obecnie musimy nowy przegląd wykonać do końca 2007 r. Zgodnie z nowym prawem budowlanym w przyszłym roku będzie konieczność wykonania min. dwóch takich przeglądów. Wykonanie szczegółowego przeglądu jest nam także niezbędne w celu ustalenia zakresu problemu wentylacji na nieruchomości oraz możliwości poprzepinania piecy i zwolnienia przewodów.Problemem jednak okazała się możliwość dotarcia do poszczególnych grup kominowych ze względu na bardzo zły stan ław kominowych - kominiarze nie mają możliwości dotarcia do kominów. Zgodnie z Państwa życzeniem wyrażonym na zebraniu Wspólnoty w dniu 25 września 2007 r.oraz na zebraniu Zarządu w dniu 17 października 2007 r. sprawdziliśmy oraz przedstawiliśmy inne sposoby wykonania przeglądu kominowego ( między innymi za pomocą podnośnika koszowego, przy udziale alpinistów oraz mechanicznego pomostu roboczego) niestety wszystkie te możliwości oprócz bardzo dużych nakładów finansowych nie spełniają obowiązku umożliwienia dostępu do prawidłowego wykonania badań kominiarskich tzn. wymiany i wykonania brakujących ław kominiarskich oraz wyjść na dach wynikających z przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75/2002 poz. 690 par. 308.
Na ostatnim Zebraniu w dniu 21 listopada 2007 Zarząd Wspólnoty wyraził zgodę na zlecenie wykonania przeglądów kominowych oraz naprawę ław kominowych do kwoty 30.000 zł. I takie prace zostały zlecone firmie wykonującej przegląd oraz mającej wykonać brakujące ławy.
PozdrawiamTemat: odebranie przez instytucje nowego obiektu-
Jeżeli chodzi o straż pozarna to to:

Ogólne wymagania przeciwpożarowe przy oddawaniu obiektu do użytkowania.

1. Decyzja o pozwolenie na budowę obiektu.
2. Projekt architektoniczno - budowlany. W stosunku do określonych obiektów konieczność uzgodnienia projektu z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
3. Oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu zgodnie z pozwoleniem na budowę, dokumentacją techniczną, z obowiązującymi przepisami (zapis w dzienniku budowy).
4. Opinia stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, wentylacyjnych, spalinowych).
5. Protokół badań instalacji elektrycznej.
6. Metryka urządzenia odgromowego oraz protokół badania instalacji odgromowej.
7. Zapewnienie oświetlenia awaryjnego w obiektach i pomieszczeniach w których jest ono wymagane.
8. Protokół z sprawdzenia szczelności instalacji gazowej
9. Protokół z ciśnienia i wydajności wewnętrznej sieci hydrantowej.
10. Udokumentowanie trudno zapalności (aprobata techniczna, certyfikat zgodności) wykładzin podłóg oraz okładzin ściennych znajdujących się na pionowych i poziomych drogach ewakuacyjnych (korytarze, klatki schodowe), udokumentować nie zapalność okładziny sufitowej lub sufitu podwieszanego.
11. Zachowanie szerokości biegu klatki schodowej, korytarzy , wyjść ewakuacyjnych, długości dojść, przejść zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. ( Dz. U. nr 75 poz.690 z późniejszymi zmianami)
12. Wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy .
13. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.
14. Droga pożarowa.
15. Instalacja sygnalizacyjno-alarmowa (aprobaty techniczne - centralka, czujki).
16. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu - wymagany przy obiektach o kubaturze ponad 1000 m3.
17. Oznakowanie obiektu znakami ochrony przeciwpożarowej oraz znakami ewakuacyjnymi w/g PN-92/N-01256/01,02,03,04.Temat: doprowadzenie powietrza do kominka otwartego
W przypadku kominków otwartych zapotrzebowanie powietrza jest bardzo duże. W takich kominkach tylko cześć zasysanego do paleniska powietrza ma bezpośredni kontakt z drewnem. Znacznie większa część powietrza – nawet do 2000 m3/h na 1 kg drewna - przepływa obok drewna, nie biorąc udziału w procesie spalania. Powietrze to unosi znaczną część wytworzonej energii do komina.

Z powyższego wynika więc, że kominek otwarty wysysa z naszego domu w ciągu godziny często nawet kilkanaście razy więcej powietrza niż kubatura pomieszczenia, w którym się znajduje.

Kominek otwarty podczas palenia zasysa powietrze całą powierzchnią otworu paleniska. Zatem im większe pole przekroju otworu, tym więcej powietrza z pomieszczenia zostaje wciągnięte do komina.

Powietrze należy doprowadzić możliwie blisko paleniska, lub pod palenisko (pod drewutnią).

Chcąc dokładnie wyliczyć potrzebną ilość powietrza do planowanego kominka należy skonsultować to z architektem lub firmą wykonującą montaż kominka lub kozy, przyjmując następujące założenia (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz.690):
-kominki z otwartym paleniskiem wymagają doprowadzenie powietrza zapewniającego nie mniejszą prędkość przepływu powietrza w otworze komory spalania niż 0,2 m/s.

Powietrze doprowadza się z zewnątrz, przewodem wentylacyjnym. Kształt i materiał z jakiego wykonane jest doprowadzenie powietrza nie ma znaczenia.

Ważny jest natomiast przekrój – w przypadku kominków zamkniętych przyjmuje się Ø 160mm (lub powierzchnia 200cm2).

Natomiast w przypadku kominka otwartego konieczne są dokładniejsze wyliczenia.

Jeżeli okazuje się, że kanał doprowadzający powietrze nie będzie wystarczający można jako uzupełnienie stosować tzw. nawiewniki w oknach.