Dz Ustaw 2002

Patrzysz na wypowiedzi wyszukane dla frazy: Dz Ustaw 2002

Temat: Jeszcze coś o ARiMR
Jeszcze coś o ARiMR
Co mówi ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 8 marca 2002 r.
w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
(Dz. U. Nr 23, poz. 224)

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr
80, poz. 369 i Nr 98, poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484 i
Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 547 i 550
i Nr 88, poz. 983 oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320, Nr 38, poz.
452, Nr 125, poz. 1363 i Nr 129, poz. 1438) zarządza się, co następuje:

§ 5. 1. W skład Agencji wchodzi Centrala oraz oddziały regionalne, z których
każdy obejmuje obszarem działania województwo. Siedzibami oddziałów
regionalnych są miasta będące siedzibą wojewody, z wyjątkiem:
1) oddziału regionalnego działającego na obszarze województwa kujawsko-
pomorskiego, którego siedzibą jest Toruń,
2) oddziału regionalnego działającego na obszarze województwa śląskiego,
którego siedzibą jest Częstochowa.

I teraz coś ciekawego. Rozporządzenie nie zostało jeszcze zmienione. Musi
uczynić to premier lub w jego zastępstwie osławiony Jarek Kalinowski-
wicepremier. Nie wiem jaj się sprawy mają, ale formalnie siedziba wciąż jest
w Gorzowie.
Temat: szerokosc miejsca parkingowego
Gość portalu: Alberto napisał(a):

> Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunków
> technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U.nr 75,
> poz.690 z 2002roku, dział III "Budynki i pomieszczenia", rozdział 10, par.
104,
>
> ust. 3:
>
> "Stanowiska postojowe w garażu powinny mieć co najmniej szerokość 2,3m i
> długość 5,0m, z zachowaniem odległości między bokiem samochodu a ścianą lub
> słupem - co najmniej 0,5m". Jak coś więcej trzeba - pisz. Zajmuję się tym
> trochę i czasem mogę pomóc. Pzdr.

czy to znaczy, ze jeśli miejsce postojowe jest przy ścianie to powinno mieć min
3m szerokości?

PozdrowkaTemat: Zatrudnianie przez dyrektorów szkół swoich blis...
Autor: Roman G.
Data: 05-28-04 12:16

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
z dnia 10 stycznia 2003 r.

I PK 84/2002

Jurysta 2003/6 str. 28

Nie będący nauczycielem pracownik szkoły specjalnej, funkcjonującej w systemie
oświaty, chociaż zakładanej, prowadzonej i finansowanej przez powiat wykonujący
publiczne zadania o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej,
nie ma statusu pracownika samorządowego w rozumieniu art. 1 pkt 2 ustawy z dnia
22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Tekst jednolity: Dz. U. 2001 r.
Nr 142 poz. 1593 ze zm.), ale jest pracownikiem oświaty.

Tak że można zatrudniać członków rodziny - zarówno na stanowiskach
nauczycielskich, jak i administracyjnych.
Nauczyciele też nie podpadają, bo ich status regulują odrębne przepisy - Karta
nauczyciela.Temat: Jak nauczyciele dorabiają do pensji
rubi21 napisała:

> (policjant za to ze nie ma mieszkania samodzielnego tylko przy rodzicach
> dostaje jakies 400 zł dodatkowo)

To mit, taki jak o 18 godzinnym pensum zatem nie twórz sama kosztem innych
kolejnych mitów. Niedowiarkom przedstaw akty prawne - taki jak ten niżej:

Dz.U.02.100.918

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 28 czerwca 2002 r.

w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania,
cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu
mieszkalnego.

§ 2. 1. Wysokość równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego wynosi:

1) dla policjanta posiadającego członków rodziny, o których mowa w art. 89
ustawy o Policji - 9,50 zł dziennie,

2) dla policjanta - 4,75 zł dziennie.

Kwota ta nie była od dwóch lat waloryzowana.

Z innymi uwagi się zgadzam i podpisuję obiema rękami - Pozdrawiam :)))
A w sprawie tych mitycznych 18 godzin - akurat w przedszkolu nauczyciel ma
pensum dydaktyczne nie 18, tylko 25 lub 22 (w zerówce) godzin. I urlopu łącznie
35 dni w wakacje - żadnych rekolekcji czy ferii. Trzeba poszukać w Karcie
Nauczyciela - bo nauczyciele na innych stanowiskach - internat, biblioteką też
mają inny wymiar godzin.
Temat: W Opolu też dręczą - cd. Chcemy o tym wiedzieć
Hmm, jak by to powiedzieć...może "mylisz się" ?
Ustawa
z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty

(Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz.
153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000
r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr
120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz.
1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200,
poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176 i Nr 137, poz. 1304)

Art. 15. 1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
Temat: Nepotyzm w szkołach - cd.
Raczej nie.
z innego forum edukacyjnego:

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
z dnia 10 stycznia 2003 r.
I PK 84/2002
Jurysta 2003/6 str. 28

Nie będący nauczycielem pracownik szkoły specjalnej, funkcjonującej w systemie
oświaty, chociaż zakładanej, prowadzonej i finansowanej przez powiat wykonujący
publiczne zadania o charakterze ponadgminnym w zakresie edukacji publicznej,
nie ma statusu pracownika samorządowego w rozumieniu art. 1 pkt 2 ustawy z dnia
22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Tekst jednolity: Dz. U. 2001 r.
Nr 142 poz. 1593 ze zm.), ale jest pracownikiem oświaty.Temat: oprawki od okularów
Postępowanie sprzedawcy było niezgodne z obowiązującymi przepisami. W opisanej
przez Panią sytuacji mogła Pani domagać się wymiany na nowe takie same oprawki
(co pewnie nie miało sensu) lub od umowy odstąpić i zażądać zwrotu pieniędzy,
jeżeli wymiana na niewadliwe oprawki byłaby niemożliwa. Przepisy nie przewidują
natomiast wymiany na na inny towar za zwrotem lub dopłatą różnicy w cenie.
Wymiana taka jest możliwa tylko wtedy, gdy konsument i sprzedawca wyrażą na to
zgodę. Podstawę prawną Pani żądań zawiera art. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r.
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z
późn.zm.).

Pozdrawiam serdecznie,
Marek JanczykTemat: Gwarancja jakości...
Reklamacja z tytułu gwarancji.
Nie było karty gwarancyjnej, tylko paragon.
Na zgłoszeniu reklamacyjnym, które mi obsługujący wydrukował jest napisane:
...
6. Niezgodnosc towaru konsumpcyjnego z umowa" reguluje Ustawa z dnia 27 lipca
2002 roku o szczegolowych warunkach sprzedazy konsumenckiej orza zmianie KC
(Dz. U. 141 poz 1176).

I tyle...Temat: Deska barlinecka-proszę o opinie?
W mojej desce berlineckiej lakier zdarl sie w jednym miejscu po ok. 3 msc
uzytkowania. Odpowiedz Barlinka na reklamacje brzmiala: NIGDY NIE DAWALISMY I
NIE DAJEMY GWARANCJI NA POWLOKE LAKIERNICZA!!!! Jawna kpina z klienta. Sprawe
kieruje do sadu - (Ustawa z 27 lipca 2002 r - o szczegolowych warunkach
sprzedazy konsumenckiej oraz o zmianie KC Dz.U. 141 poz. 1176). Juz teraz sie
boje jak bedzie ta podloga wygladala po roku uzytkowania. Pozdrawiam.Temat: Kiedy letni czas??
Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o czasie letnim (Dz. U.
Nr 29, poz. 128) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Czas letni wprowadza się: ...

4. w 2005 r. - dnia 27 marca, - o godzinie 2 minut 00 czasu
środkowoeuropejskiego (o godzinie 1 minut 00 czasu Greenwich Mean Time).

§ 1. 2. Wprowadzenie czasu letniego polega na zmianie wskazań zegarów z godziny
2 minut 00 na godzinę 3 minut 00, która będzie godziną początkową czasu
letniego (wschodnioeuropejskiego).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
Temat: czy przysluguje mi rekojmia?
Szanowny Panie,
W moim przekonaniu szkoda pieniędzy na wykupienie gwarancji, gdyż sprzedawca
ponosi ustawową odpowiedzialność za wady rzeczy. Jeśli sprzedawcą jest osoba
prywatna, to odpowiedzialność ta wynika z rękojmi, o której stanowią art. 556 -
576 kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność z tego tytułu trwa rok, a kupujący w
przypadku ujawnienia się wady może domagać się zwrotu ceny, obniżenia ceny,
naprawy lub wymiany towaru. Jeśli sprzedającym jest przedsiębiorca, to
odpowiedzialność opiera się na przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz.U. Nr 141, poz. 1176. Odpowiedzialność trwa dwa lata, a kupujący może w
pierwszej kolejności domagać się naprawy lub wymiany towaru. Jeśli będzie to
niemożliwe, to może żądać zwrotu ceny lub żądać obniżenia ceny.
W obu przypadkach jest to odpowiedzialność ustawowa, od której sprzedawca nie
może się uwolnić, nie może również ograniczyć zakresu swojej odpowiedzialności
(np. skracając termin odpowiedzialności, ograniczając zakres praw nabywcy,
itd). Ponadto oba te reżimy prawne dotyczą zarówno rzeczy nowych, jak i
używanych.
Nie ma natomiast żadnego prawnego znaczenia, czy nabędzie Pan wzmacniacz z
opcji Kup Teraz, czy poza Allegro.

Pozdrawiam,
Marek JanczykTemat: ferie w gimnazjach w cz-wie
PODAJĘ TERMINY
Ferie zimowe w tym roku szkolnym rozpoczną się w Częstochowie 16 lutego.
Skończą się 28 lutego w sobotę. A zatem do szkoły będzie trzeba wrócić 1 marca
w poniedziałek. Rok 2004 jest przestępny - 29 lutego to niedziela.
Jeśli internauci chcą sprawdzić jak to wygląda w innych województwach należy
zerknąć poniżej:

KOMUNIKAT
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 23 czerwca 2003 r.
Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i
Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U.
Nr 46, poz. 432 i z 2003 r. Nr 104, poz. 965), Minister Edukacji Narodowej i
Sportu ogłasza w roku szkolnym 2003/2004 następujące terminy rozpoczęcia i
zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw:

Termin rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych Województwa
19 - 31 stycznia Kujawsko-Pomorskie
Lubuskie
Małopolskie
Świętokrzyskie
Wielkopolskie
26 stycznia - 7 lutego Podlaskie
2 - 14 lutego Dolnośląskie
Łódzkie
Mazowieckie
Opolskie
Zachodniopomorskie
16 - 28 lutego Lubelskie
Podkarpackie
Pomorskie
Śląskie
Warmińsko-Mazurskie

Pozdrawiam

Ireneusz Leśnikowski
rzecznik prasowy Urzędu Miasta CzęstochowyTemat: dotacje dla firm - polskich czy zagranicznych?
Wytyczne każdego z programów jasno określają warunki wnioskowania o dotację
tzn. jakie warunki musi spełnić zarówno wnioskujący oraz cel na który ma zostać
udzielona dotacja. Dla przykładu, w funduszu Phare 2002; Krajowy Fundusz
Dotacji Inwestycyjnych o dotacje może ubiegać się mały lub średni
przedsiębiorca spełniający kryteria zawarte w ustawie Prawo Działalności
Gospodarczej (DZ.U. Nr 101, poz. 1178 z poźn. zm.), który ma siedzibę na
terenie Polski (to oczywiście tylko niektóre warunki dotyczące wnioskodawcy,
pozostałe odnoszą się do sytuacji finansowaej podmiotu, jego doświadczenia
itp).
Posiadanie udziałowca zagranicznego nie stanowi przeszkody aby firma ubiegała
się o dotacje, z zastrzeżeniem tzw. kryterium niezależności tzn. udziały
przedsiębiorstwa innego niż małe lub średnie muszą być poniżej 25% kapitału lub
głosów na zgromadzeniu wspólników/akcjonariuszy.

Z poważaniem,
Mariusz Nowak
Temat: nadmierne spalanie samochodu na gwarancji
Jeżeli został Pan zapewniony o tym, że samochód ma spalać 8 litrów/100 km, a w
rzeczwistości spala o prawie 40 % więcej, to znaczy, że samochód jest niezgodny
z umową. W takiej sytuacji może Pan na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r.
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej ... (Dz. U. Nr 141, poz. 1176)
domagać się doprowadzania samochodu do zgodności z umową przez jego nieodpłatną
naprawę lub wymianę, a jeżeli to będzie niemożliwe, to od umowy odstąpić i
żądać zwrotu pieniędzy. Polecam w tej sprawie zwrócić się o pomoc do swojego
rzecznika konsumentów, gdyż sprzedawca łatwo się nie podda.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek JanczykTemat: zamiast rękojmi co???
zamiast rękojmi co???
Mam do Was prośbę. Przygotowuję sobie umowę, którą chce podpisać z
parkieciarzem. Oczywiście chcę aby znajdował się tam punkt dotyczący
usunięcia ewentualnych wad jakie mogą się później pojawić (szpary, itp).
Do końca 2002 r obowiązywała rekojmia za wady a od 2003 r obowiązuję coś
innego (inaczej jest to sformułowane). Niestety nigdzie nie mogę znaleźć tej
nowej ustawy. Czy ktoś mógłby mi wskazać mkonkretny Dz.U.?
Jak dobrze sformułować ten punkt, żeby później nie okazało się,że jest to nie
poprawne i nic nie mogę wywalczyć?
"Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich wad z tytułu ............."

PozdrawiamTemat: hustawka przy wejsciu
Zgodnie z informacją otrzymaną od p. Pielaka, pełniącego, od czasu wyboru
nowego Zarządu, obowiązki Administratora, huśtawkę postawili przedstawiciele
Cataliny. Dokonali tego bez konsultowania tego faktu ani z Zarządem ani z
administratorem. Po prostu weszli na osiedle i zamontowali tam gdzie uznali to
za słuszne. Jakiekolwiek wczesniejsze sugestie Rady Właścicieli, wyrazone
podczas spotkania z panami Kleczewskim i Kowalskim w listopadzie 2004 roku,
ponownie zawarte w piśmie do Cataliny z dnia 03.06.2005 w sprawie organizacji
placów zabaw, zostały zignorowane. Nie przedstawiono ani Zarządowi ani
Administratorowi żadnego planu zagospodarowania placu zabaw, z którego
wynikałoby, że zamontowano zabawki z zachowaniem tzw. strefy bezpieczeństwa
(bezpieczna odległość od przedmiotów i budynków - określona w ateście
poszczególnego urządzenia). Jaka Państwa zdaniem powinna być reakcja Zarządu w
tej sprawie? Może szanowna(y) 1234m5 jako prawnik spojrzał(a)by w obowiązujące
przepisy jak np. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY, z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690), rozdział 8, § 40 ust. 3 i pomogła
Zarządowi w kwestii ustalenia, jak dalece nasze place zabaw i zamontowane tam
zabawki są niezgodne z prawem? Może mogę w końcu zaproponować Pani(Panu) jakieś
konstruktywne działanie dla dobra Wspólnoty a nie wyłącznie krytykę i
torpedowanie inicjatyw? Serdecznie zapraszamy do działania.Temat: Komputronik, czyli wycieczki co 14 dni...
Szkoda, że oddawał Pan komputer do naprawy w ramach gwarancji, a nie
odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową. W tym drugim
przypadku mógłby Pan już od umowy odstąpić i zażądać zwrotu pieniędzy. Jeśli
usterka ujawni się ponownie, to proponuję "przejść" na niezgodność towaru z
umową. W tym celu proszę zawiadomić sprzedawcę, że w komuterze ujawniła się
niezgodność towaru z umową i zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej ... (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z
późn.zm.) zażądać doprowadzenia komputera do zgodności z umową przez
nieodpłatną naprawę lub wymianę. Na podstwie wskazanych wyżej przepisów
sprzedawca odpowiada przez okres 2 lat od daty nabycia komputera.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek JanczykTemat: Przemakające obuwie
Panie Marku.

Zapis który widnieje na kartonie mówi, że reklamacji nie podlega przemakanie obuwia. Przy tym producent powołuje się na D.U. z 2002, nr 141 poz.1176 (zmiany Dz.U. nr 114/96). Wynika z tego że jest to Ustaw o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Dodam jeszcze, że wczoraj zaczął przeciekać także lewy but i znowu mokry jest tylko spód skarpety.

Otrzynałem także odpowiedź na maila od miejskiego rzecznika konsumentów w Toruniu. Cytuję: "Informuję, iż dla wyjaśnienia sprawy i podania pełnej informacji prawnej potrzebne są dodatkowe informacje, (m.in. czy sprzedawca informował Pana o możliwości przeciekania obuwia, czy na kartonie była taka informacja). Należy zwrócić uwagę na fakt, iż inaczej potraktujemy przeciekanie, a inaczej przemakanie obuwia. Przemakanie czasem jest dopuszczalne, np. w
warunkach opadu deszczu . Wadę w postaci przeciekania należy reklamować,
gdyż taka wada mogła powstać z winy producenta. Proszę o podanie sklepu, w
którym zakupił Pan przedmiotowe obuwie, gdyż czasem interwencja
telefoniczna Rzecznika do sprzedawcy pozwala rozwiązać problem."

Pozdrawiam i czekam na sugestie. W poniedziałek planuje jeszcze zadzwonić do rzecznika w Toruniu.Temat: buty po raz kolejny....
Przepisy o rękojmi, na które się Pani powołuje, już nie obowiązują w umowach
sprzedaży zawieranych z konsumentami. W miejsce rękojmi ustawodawca wprowadził
odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową (ustawa z dnia
27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenkiej /Dz.U. Nr 141,
poz. 1176 z późn.zm./). Istotna różnica między tymi instytucjami prawnymi
polega między innymi na tym, że obecnie odstąpienie od umowy i żądanie zwrotu
pieniędzy jest nadzwyczajnym uprawnieniem konsumenta, z którego może skorzystać
tylko w nielicznych sytuacjach. W sprawie przedstawionej przez Panią zakres
uprawnień jest faktycznie ograniczony do żądania naprawy lub wymiany butów.
Oznacza to, że nie może się pani nie zgodzić na naprawę lub wymianę butów.
Sprzedawca jest obowiązany do naprawy lub wymiany butów w odpowiednim czasie,
przy obliczaniu którego należy wziąć pod uwagę rodzaj rzeczy i cel jej nabycia.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek JanczykTemat: rzepy w butach-problem
Proponuję zawiadomić sprzedawcę o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową i
opisać przedstawiony problem. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz.U. 141, poz. 1176 z późn.zm.) może się Pan domagać doprowadzenia butów do
stanu zgodnego z umową poprzez ich nieodpłatną naprawę lub wymianę. Reklamację
proszę złożyć w formie pisemnej. Sprzedawca ma obowiązek ustosunkować się do
tej reklamacji w terminie 14 dni. Jeżeli tego obowiązku nie wykona, to uważa
się, że uznał Pana reklamację za uzasadnioną.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek JanczykTemat: reklamacja butów bez paragonu, płatnosć kartą?
Przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie koedeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z
późn.zm.) nie nakładają na konsumenta obowiązku udowodnienia faktu zawarcia
umowy jedynie za pomocą paragonu. Oznacza to, iż konsument może udowodnić ten
fakt również w inny sposób, np. wyciągiem z karty kredytowej (płatniczej).
Proponuję złożyć reklamację, a jeżeli sprzedawca stwierdzi, iż wymagany jest
paragon, to niech wskaże podstawę prawnę, na której opiera takie żądanie.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek JanczykTemat: Ludzie nie rozumiem tego...gdzie my żyjemy
Ludzie nie rozumiem tego...gdzie my żyjemy
Właśnie przeczytałem sobie w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz
form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków
(Dz. U. Nr 236 z 05.12.2005 r. poz. 2002).

I przeczytałem tam coś co mnie niesamowicie zdziwiło, a mianowicie, że
starjąc się o dotację na podjęcie działalności gospodarczej tj. około 11500zł
muszę zobowiązać się do tego, że nie podejmę zatrudnienia w okresie 12
miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Ludzie toż to jakiś idotyzm. Przecież powinno im chyba zależeć na tym, że
jeśli otworzę działalność gospodarczą i będę chciał po jakimś czasie podjąć
dodatkową pracę żeby zwiększyć swój dochód to tym samym bedę płacił większe
podatki.
Nie rozumiem tego zapisu. Po jaką cholerę to wszystko.
No i jeszcze żeby było lepiej to jak już dostanę te 11500 zł i w ciągu roku
dostanę dodatkową pracę to jeśli ją podejme to będę musiał zwrócić te 11500
zł z ustawowymi odsetkami.

Naprawdę nie wiem kto był taki mądry, że wymyślił takie głupie zapisy w tym
rozporządzeniu, które właśnie weszło w życie z dniem 5 grudnia tego roku.

Konrad
Temat: wózek
Może Pani reklamować wózek na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002
r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z óźn.zm.). Na jej podstawie sprzedawca
odpowiada za zgodność towaru konsumpcyjnego z umową przez okres 2 lat. W
związku z tym proponuję wystąpić do sprzedawcy z reklamcją, opisać ustrkę i
zażądać naprawy lub wymiany. Sprzedawca ma obowiązek ustosunkować się do
reklamacji w terminie 14 dni. Kopię reklamacji proszę zachować dla siebie.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek JanczykTemat: reklamacja butów po raz 4
Przepisy o odpowiedzialności sprzedawcy z tytuł rękojmi nie obowiązują już w
umowach zawieranych z konsumentami. Instytucja rękojmi została zastąpiona
odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z
umową (ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z
późn.zm./).
Zgodnie z powołami przepisami za niezgodność towaru z umową odpowiada
sprzedawca. Nie można tej odpowiedzialności wyłączyć bą ograniczyć.
Niedopuszczalne jest również kierowanie konsumenta do producenta lub
hurtownika.
W przedstawionej przez Panią sytuacji może Pani od umowy odstąpić i zażądać
zwrotu ceny. Opisana przez Panią wada jest istotna gdyż uniemożliwia
korzystanie z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem.
W celu rozwiązania powyższego sporu polecam w pierwszej kolejności skorzystać z
pomocy sądu polubonego, który działa przy Inspekcji Handlowej (Al.
Marcinkowskiego 3).

Pozdrawiam serdecznie,
Marek JanczykTemat: Termin rozpatrzenia reklamacji
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej
oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176)Temat: Przybliżone wyniki wyborów
A teraz, do godz. 20.00 wyłącz tę sondę przedwyborczą, jeśli nie chcesz mieć
kłopotów! Nie mąć ludziom w głowach! To niezgodne z ustawą z dnia 20 czerwca
2002(Dz.U. Nr 113, poz.984)!Temat: wymiana auta- ford focus
Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu
cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176)
Temat: czy carefour robi mnie w konia?
Z tego co widzę, pan doktor Janczyk ostatnio nie zagląda na Forum, więc pozwolę
sobie służyć swoją wiedzą w tym przypadku.

Otóż fakt skorzystania przez Kolegę z gwarancji nie wyłącza możliwości
wystąpienia do sprzedawcy z tytułu niezgodności z umową. Sprzedawcy nie powinna
interesować karta gwarancyjna - w ogóle. Może Kolega sobie na niej narysować
długopisem kwiaty, może użyć w charakterze tekturowej tacki pod hamburgera. A to
dlatego, że umowa gwarancyjna ma się nijak do uprawnień konsumenta z Ustawy z
dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o
zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176).

Proszę udać się do sprzedawcy z dowodem zakupu - paragonem, rachunkiem - ale bez
karty gwarancyjnej, nie mieszajmy jej do tego, i zażądać doprowadzenia towaru do
stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy (vide Art.
8. ust. 1. Ustawy). Natomiast spełnienie tego żądania nie jest możliwe, kupujący
może domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy (vide Art. 8
ust. 4. Ustawy).

Proponuję udać się do sprzedawcy z gotowym oświadczeniem o niezgodności towaru
konsumpcyjnego z umową, bez wspominania o wcześniejszej naprawie - choć jeśli
zostanie Kolega spytany, nie ma sensu tego ukrywać. Zażądać pokwitowania
otrzymania reklamacji jej kopii, z datą, pieczątką i czytelnym imieniem i
nazwiskiem osoby przyjmującej reklamację. I taka praktyczna wskazówka, może
zupełnie niepotrzebna: miły uśmiech, przyjazne podejście do przedstawiciela
sprzedawcy jest w stanie Koledze zyskać bardzo dużo, naprawdę!

Pozdrawiam,

gale.
Temat: premia gwarancyjna
premia gwarancyjna
Drodzy FORUM'ianie!
Problem (podkreslam: PROBLEM!) premii gwarancyjnej ciagle dotyczy jeszcze
wiel dziesiatek tysiecy Polakow. Mam wiec nadzieje, ze spotka sie z Waszym
zainteresowaniem.

Moj prywatny problem z ksiazeczka mieszkaniowa polega na tym, ze nie moge,
mimo wielu prob, przekonac banku, ze nabycie na rynku pierwotnym
wspolwlasnosci nowowybudowanego mieszkania w budynku wielorodzinnym skutkuje
prawem do premii gwarancyjnej.
Od 12 sierp. br. zasady przyznawania premii reguluje bezposrednio ustawa z 30
listopada 1995 o pomocy panstwa w splacie niektorych kredytow ...(tytul jest
iscie barokowy, wiec nie bede go w calosci cytowal), ost. zm. opublikowano w
Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1090. W art. 3 ust. 1 tej ustawy wymieniono
wszystkie zdarzenia, z ktorych zaistnieniem wiaze sie prawo do premii. W pkt
3 tego katalogu postanowiono, ze zakup lub zamiana odrebnego lokalu uprawnia
do premii, ale jednoczesnie zastrzezono, ze nie dotyczy to nabycia
wspolwlasnosci ( czesciach ulamkowych). Z kolei z pkt 5 wspomnianego katalogu
wynika, ze ma prawo do premii maten ktuzyskał własność odrebnego mieszkania w
efekcie wykonania przez developera umowy zobowiazujacej go do wybudowania
budynku wielorodzinnego i przeniesienia na ubiegajacego sie o premie
wlasnosci mieszkania zlokalizowanego w tym budynku. W tym punkcie, w
przciwienstwie do pkt 3, ktory wspomnialem wczesniej, nie ma zastrzezenia, ze
nabycie "na wspolwlasnosc" wylacza prawo do premii!
Mimo dosc oczywistych wnioskow wynikajacych z ustawy (choc przyznam, ze
najprostszym jezykiem to jej nie naisano) "moj bank" (maly spoldzielczy
kontrolowany przez BGZ) twierdzi, ze jak wspolwlasnosc, to premii nie bedzie.
Dzwonilem, pisalem i nic, dalej upieraja sie przy swoim. Co najwazniejsze,
nie przedtawiaja zadnej argumentacji poza tym, ze premia nie przysluguje1
Czy ktos wie, jak ich przekonac?!
Pzdrawiam.Temat: pomoc przy pozwie
szczerze powiedziawszy przeczytałem tylko pytania :D:D:D

1.
Żądanie wymiany i później zwrot gotówki jest jak najbardziej prawidłowe, ale
najlepiej pisać od razu o zwrot gotówki. Co kasa to kasa :)
art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz.
1176) "jeżeli naprawa lub wymiana narażałyby kupującego na znaczne niedogodności
ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny lub odstąpić od umowy" (nie
zacytowałem dosłownie bo pisze z pamięci) postępowanie sądowe będzie trwało
dosyć długo i jest to argument dla sądu, że dla Pana jest to znaczna
niedogodność. Tyle wystarczy.
Dla pewności można jeszcze wysłać wezwanie przedsądowe do sprzedawcy z terminem
5 dni na realizację.

2.
Kodeks Postępowania Cywilnego mówi wprost, że sądem właściwym dla rozpoznania
sprawy jest sąd w miejscu zamieszkania/siedziby pozwanego lub miejsca wykonania
umowy. Znalazłem cytat:

"Art. 30. Powództwo przeciwko osobie prawnej lub innemu podmiotowi nie będącemu
osobą fizyczną wytacza się według miejsca ich siedziby."

"Art. 31. Powództwo w sprawach objętych przepisami oddziału niniejszego wytoczyć
można bą według przepisów o właściwości ogólnej, bą przed sąd oznaczony w
przepisach poniższych."

"Art. 34. Powództwo o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie
lub unieważnienie, jako też o odszkodowanie z powodu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy wytoczyć można przed sąd miejsca jej wykonania. W
razie wątpliwości miejsce wykonania umowy powinno być stwierdzone dokumentem."

3.
Same zdjęcia należy dołączyć do pozwu bo niewątpliwie jest to dowód w sprawie.
Mimo wszystko należy domagać się opinii niezależnego rzeczoznawcy sądowego. Sąd
prawdopodobnie i tak nakazałby przeprowadzenie ekspertyzy, ale nie zaszkodzi
napisać. Ta opinia w bardzo dużym stopni będzie decydować o wydaniu wyroku.
Niestety Pan jako powód będzie musiał zapłacić za tą opinię w formie zaliczki,
która zostanie zwrócona o ile wygra Pan postępowanie.Temat: pierwsza składka ZUS (?)
Do 10 stycznia 2006 r.

Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

(publikacja: Dz. U. z 1998 r. nr 137, poz. 887, nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999
r. nr 26, poz. 228, nr 60, poz. 636, nr 72, poz. 802, nr 78, poz. 875, nr 110,
poz. 1256, z 2000 r. nr 9, poz. 118, nr 95, poz. 1041, nr 104, poz. 1104, nr
119, poz. 1249, z 2001 r. nr 8, poz. 64, nr 27, poz. 298, nr 39, poz. 459, nr
72, poz. 748, nr 100, poz. 1080, nr 110, poz. 1189, nr 111, poz. 1194, nr 130,
poz. 1452, nr 154, poz. 1792, z 2002 r. nr 25, poz. 253, nr 41, poz. 365, nr 74,
poz. 676, nr 155, poz. 1287, nr 169, poz. 1387, nr 199, poz. 1673, nr 200, poz.
1679, nr 241, poz. 2074, z 2003 r. nr 56, poz. 498, nr 65, poz. 595, nr 135,
poz. 1268, nr 149, poz. 1450, nr 166, poz. 1609, nr 170, poz. 1651, nr 190, poz.
1864, nr 210, poz. 2037, nr 223, poz. 2217, nr 228, poz. 2255, z 2004 r. nr 19,
poz. 177, nr 64, poz. 593, nr 99, poz. 1001, nr 121, poz. 1264, nr 146, poz.
1546, nr 173, poz. 1808, nr 187, poz. 1925, nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. nr
64, poz. 565, nr 86, poz. 732, nr 132, poz. 1110, nr 143, poz. 1199 i 1202, nr
150, poz. 1248, nr 163, poz. 1362, nr 164, poz. 1366, nr 169, poz. 1412, nr 183,
poz. 1538 i nr 184, poz. 1539)

................

Rozdział 4

Zgłoszenia do ubezpieczenia, prowadzenie kont i rejestrów oraz zasady
rozliczania składek i zasiłków

..............

Art. 47. 1. Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację
rozliczeniową, imienne raporty miesięczne oraz opłaca składki za dany miesiąc, z
zastrzeżeniem ust. 1a, 2a i 2b, nie później niż:

1) do 10 dnia następnego miesiąca - dla osób fizycznych opłacających
składkę wyłącznie za siebie,

2) do 5 dnia następnego miesiąca - dla jednostek budżetowych, zakładów
budżetowych i gospodarstw pomocniczych w rozumieniu art. 18 ust. 1, art. 19 ust.
1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. nr 155, poz. 1014 oraz z 1999 r. nr 38, poz. 360, nr 49, poz. 485, nr
70, poz. 778 i nr 110, poz. 1255),

3) do 15 dnia następnego miesiąca - dla pozostałych płatników.

PozdrawiamTemat: problem z reklamacją kabiny prysznicowej
W maju 2008 roku kupiłem w sklepie Leroy Merlin Polska sp. Z o.o.03-734 Warszawa
ul. Targowa 72 sklep Leroy Merlin Poznań-Komorniki, kabinę prysznicową oraz brodzik cena 2 990 zł .
Po jej zainstalowaniu okazało się, że nie świeci się 6 diod uszkodzony jest wężyk od prysznica oraz cieknie syfon od brodzika.
Dnia 03.07.2008 złożyłem reklamację nr 10/3089/2008 i jako wady podałem przepalone diody uszkodzenie wężyka od prysznica oraz przeciekanie syfonu.
Dnia 28.07.2008 były dokonywane prace serwisowe ale zostały usunięte tylko dwie usterki mianowicie przepalone diody i wąż od prysznica. W protokole serwisowym w uwagach zaznaczyłem, że nie została naprawiona usterka cieknącego syfonu i że w dalszym ciągu czekam na naprawę. Jednak od tego czasu nikt się nie zgłosił pomimo częstych telefonów oraz osobistych zgłoszeń, że w dalszym ciągu moja reklamacja nie została w całości wykonana.
Nieskuteczna naprawa, nie przywróciła pierwotnej wartości towaru i wręcz uniemożliwia dalsze normalne użytkowanie kabiny prysznicowej oraz brodzika (art. 4 ust.1 w związku z art. 8 ust. 1,2,3,4 ustawy z dnia 27.07.2002 roku).
Postanowiłam po raz kolejny zareklamować wadliwy towar. Nie uznałem naprawy, wada jest nadal widoczna, ponieważ wyciekająca woda zalewa mi łazienkę, co uniemożliwia mi normalne użytkowanie kabiny.
Nie uznaję tak wykonanej naprawy i oczekuję wymiany towaru na nowy lub zwrot pieniędzy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002r oraz Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. nr 141, poz 1176) z uwagi na złe nie fachowe naprawienie skutkujące brakiem możliwości dalszego korzystania z kabiny prysznicowej oraz brodzika.

Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie reklamacji i o pilną pisemną odpowiedź w ciągu 14 dni (zgodnie z art. 8 ust. 3 ww. ustawy sprzedawca ma ustawowy obowiązek ustosunkowania się do roszczenia konsumenta w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji. Nie ustosunkowanie się do roszczenia i nie udzielenie odpowiedzi w ww. terminie jest równoznaczne z jego uznaniem.) na adresTemat: Kwaśniewski: nigdy nie złamałem polskiego prawa
c.d.
10. dlaczego Wytyczne MON z 5 października 2001 ( wytyczne , które nie są
aktem prawnym !!) mimo ,że zwracano uwagę na wadliwość postępowania
Pismo Nr 251 / DG z dnia 21.09.2001r. ustanowiły nowy stan prawny -?wprowadził
nową zasadę wyliczania okresu zawieszenia emerytur? niezgodną z treścią art. 41
ust. 2 ? Ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy i ich rodzin?
gdyż zgodnie z Konstytucją prawo w Polsce ustanawiają ustawy i rozporządzenie ,
a
art. 14.6 i art. 41.2 ustaw , na które powołuje się WBE nie stanowią o tym
sumowaniu !!! ( natomiast Wytyczne MON nakazują sumowanie okresu za który
pobrano odszkodowanie i 12 - sto miesięcznej odprawy do zawieszenia
emerytury !!! ).

Proszę zauważyć ,iż o słuszności stanowisku emerytów wojskowych świadczy już
nie pojedynczy wyrok SN wydany w jednostkowej sprawie ? jak to utrzymuje WBE ?
lecz
1. wydane 2 wyroki SN korzystne dla emerytów
2. w dn.25 maja 2004r. kolejne już 3-cie posiedzenie SN tym razem z powództwa
WBE w kasacji wyroku być może przełomowe dla sprawy

cały szereg orzeczeń Sądów Okręgowych i Apelacyjnych wydawanych lawinowa w
kraju ( Lublin, Poznań, Rzeszów, Wrocław ..) stanowiących już o określonej
linii orzeczniczej.

Oczywiście nie ma mowy o tzw. "honorowym" wyjściu MON-u z całej sytuacji ?????

Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o
udostępnienie mi powyższych informacji w następujący sposób:

- przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany powyżej adres

W celu umożliwienia realizacji niniejszego wniosku wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926).

Z szacunkiem
............
Temat: Sąd przyznał odszkodowanie Francuzce, która nie...
Tymaczasem EMI Polska...
...sprzedaje płyty zabezpieczone systemem Cactus bez oznakowania
i opisu w języku polskim. Jest to sprzeczne z prawem i Gazeta
Wyborcza jakoś o tym nie pisze. Albumami takimi są np. nowe
krążki Radiohead i Goldfrapp.
Napisałem w tej sprawie maila do EMI - odpowiedzi nie
otrzymałem. Płyty sprzedawane są dalej bez informacji w języku
polskim.
Otrzymałem za to odpowiedź ze Stowarzyszenia Konsumentów
Polskich:

Szanowny Panie!

W odpowiedzi na Pana list z dnia 15 czerwca 2003 r.
Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich uprzejmie informuje:

"Ma Pan rację - obowiązek umieszczania instrukcji w języku
polskim nakłada
ustawa: ustawa o języku polskim z dnia 7 X 1999 r. (Dz. U. z
2000 r., Nr 29,
poz. 358) oraz z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych
warunkach
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U.
Nr 141 z 5
września 2002 r., poz. 1176). Ustawa ta weszła w życie 1
stycznia 2003 r.
Art. 3 w/w ustawy stanowi: sprzedawca dokonuje sprzedaży w
Rzeczpospolitej
Polskiej jest obowiązany udzielić kupującemu jasnych,
zrozumiałych i nie
wprowadzających w błąd informacji w języku polskim,
wystarczających do
prawidłowego i pełnego korzystania ze sprzedanego towaru
konsumpcyjnego.
Sprzedawca jest obowiązany wydać kupującemu wraz z towarem
konsumpcyjnym
wszystkie elementy jego wyposażenia oraz sporządzone w języku
polskim
instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez
odrębne
przepisy.
Radzimy zareklamować zakupiony album w sklepie i zażądać
stosownych
informacji."

Racja, ale w polskich realiach jest tak - albu kupić i nie
dyskutować, albo nie kupować i nie dyskutować - skopiować od
znajomego. Właśnie! Najpiekniejsze w tej historii jest to, że
mój sprzet i oprogramowanie nic nie robią sobie z owych
zabezpieczeń i kopiują album Radiohead bez oporów. Bez
problemu "zrzucają" zawartość audio na dysk twardy w postaci
plików pcm. Co więcej - skopiowana płyta zachowuje się jak
oryginał - czytaj: stary odtwarzacz w kuchni za nic w świecie
nie chce zagrać ani minuty. W komputerze zaś instaluje
niepotrzebne mi oprogramowanie, które pozwala jedynie na
odsłuchanie kiepskiej jakości nagrań. Tak jest w stacjonarnym
pececie. W notebooku MacIntosha odtwarzanie w ogóle nie jest
możliwe mimo zapewnień wydrukowanych w czterech językach. Ale
nie po polsku!!!Temat: Bardzo Wazne!!! - Podatek od nieruchomosci
Szanowni Państwo poniżej zamieszczam treść pisma które Spółdzielnia skierowała
do Dzielnicy Ochota w odpowiedzi na wezwania do zapłaty podatku od nieruchomości:

Warszawa, dn. 05.07.2006 r.

SBM/ 2618 /PM/2006

Sz. P.
Hanna Kazimierska
Kierownik Referatu w Wydziale Budżetowo – Księgowym
w Dzielnicy Ochota
Ul. Grójecka 17A
02-021 Warszawa

Dot. podatku od nieruchomości od budynku przy Al. Bohaterów Września 3

W związku z informacjami zgłaszanymi przez mieszkańców budynku przy Al.
Bohaterów Września 3 w Warszawie zarządzanego przez Spółdzielnię
Budowlano-Mieszkaniową „Merkury”, uprzejmie informujemy:
1) Podatek od nieruchomości za rok 2006, zgodnie z Ustawą z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatku i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. nr 9, poz.84 z póz.
zm.) dotyczący lokali mieszkalnych, użytkowych, garażu podziemnego i powierzchni
wspólnych wybudowanych na działkach nr ewid. 13/4 i 13/6 przy Al. Bohaterów
Września 3 został zapłacony na rzecz Urzędu m.st. Warszawy ul. Niecała 2, 00-098
Warszawa w dniach 16.01.2006 r. i 13.06.2006 r. (kserokopie dowodów wpłaty w
załączeniu)
2) Wnioski o założenie ksiąg wieczystych dla wyodrębnionych lokali nie zostały
dotychczas rozpatrzone przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych, czyli zgodnie z art.
7 Ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. wobec braku wpisu do
księgi wieczystej nie ma podstaw do wnoszenia opłat związanych z podatkiem od
nieruchomości przez mieszkańców budynku przy Al. Bohaterów Września 3.
3) Ponadto nie zostały również założone księgi wieczysty dla lokali garażowych
budynku przy Al. Bohaterów Września 3, a zatem brak jest podstaw do wnoszenia
opłat z tytułu podatku od nieruchomości przez osoby posiadające miejsca
postojowe w garażach.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 1A ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatku i opłatach lokalnych powierzchnia użytkowa budynku
lub jego części to „powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na
wszystkich kondygnacjach, za wyjątkiem klatek schodowych oraz szybów
dźwigowych”, a zatem do powierzchni użytkowej nie wlicza się powierzchni
balkonów, tarasów, loggii.

Z poważaniem Zarząd SBM "Merkury"
Temat: Po co mi kratka?
Gość portalu: emes napisał(a):

Kratka kiedyś była ważna, ale dziś już - wedle mojej szybkiej wiedzy - prawo
podatkowe się tym chyba nie interesuje, egzekwując tylko podatników, którzy
obnizali sobie podatki w poprzednich latach w ten sposób To moga byc przepisy o
ruchu drogowym ale nie podatkowe.
Decydują takie kryteria jak ładowność i homologacja potwierdzająca, że
ciężarówka jest ciężarówką.

Przykład:

Dz.U.2002.27.268 (R) Wykonanie niektórych przepisów ustawy o podatku od
towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Rozdział 6
Przypadki, w których nabycie towarów lub usług nie uprawnia do obniżenia
podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku

§ 10. 1. Usługobiorcom użytkującym samochody osobowe lub inne samochody o
dopuszczalnej ładowności do 500 kg na podstawie umowy najmu, dzierżawy,
leasingu lub umowy o podobnym charakterze nie przysługuje prawo do obniżenia
podatku należnego oraz do zwrotu różnicy podatku o kwotę podatku naliczonego od
czynszu (raty) i innych odpłatności wynikających z zawartej umowy.

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do usługobiorców użytkujących samochody o
dopuszczalnej ładowności do 500 kg, na podstawie umowy najmu, dzierżawy,
leasingu lub umowy o podobnym charakterze, zawartej przed dniem 20 stycznia
1997 r., jeżeli umowa ta została zarejestrowana we właściwym urzędzie skarbowym
nie później niż do dnia 20 lutego 1997 r.

3. Podatnikom nabywającym samochody inne niż osobowe, które nie posiadają
homologacji producenta lub importera wymaganej dla tego rodzaju samochodów, nie
przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego oraz do zwrotu różnicy
podatku, o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem tych samochodów.

4. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do samochodów, o których mowa w ust.
3, z tym że nie stosuje się ich do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2001
r., jeżeli umowa ta została zarejestrowana w urzędzie skarbowym do dnia 31
stycznia 2001 r.
Temat: stara ulga budowlana POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hej.
Nie wiem, czy ci odpisywać, bo zaraz znów posypia się na mnie gromy od
forumowego eksperta. Od eksperta, który sam ci nie odpowie.

Ale może spróbuję przedstawić swój pogląd (podkreślam - SWÓJ).
Przytocze przepis, który wynalazł Sowizdrzał (może go przeoczyłeś):

"Podatnikom, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001r.o
zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509 ze zm.) przysługuje prawo do
kontynuowania odliczeń od podatku wyłącznie z tytułu tej inwestycji, w związku
z którą ponieśli wydatki przed 1 stycznia 2002 r.
Przez użyte w powyższym przepisie sformułowanie "kontynuacja danej inwestycji"
należy rozumieć ponoszenie dalszych wydatków po dniu 31 grudnia 2001 r. na np.
wkład budowlany, budowę, czy zakup lokalu (budynku) mieszkalnego. W
konsekwencji dokonanie przez podatnika po dniu 31 grudnia 2001 r. zmiany
developera, czy spółdzielni mieszkaniowej skutkuje utratą prawa do kontynuacji
odliczeń od podatku, bowiem wiąże się z uprzednim wycofaniem środków. Jednakże
takich następstw nie wywiera zmiana lokalizacji lokalu (budynku) mieszkalnego,
jeżeli zakup, czy wpłaty na wkład budowlany (mieszkaniowy) dokonywane są w
ramach tej samej inwestycji realizowanej przez tę spółdzielnię mieszkaniową
lub tego developera."

I chyba wszystko jasne - nie utracisz ulgi.
Bo wkładu nie wycofywałeś, przejęcie zobowiązań następowało na podstawie umów
niezaleznych od ciebie, a zmiana domu była w ramach jednej inwestycji.
Temat: Umorzenie zobowiązań Netii..................
Umorzenie zobowiązań Netii..................
Umorzenie zobowiązań z tytułu koncesji na świadczenie lokalnych usług
telekomunikacyjnych

Warszawa 29.12.2003

Zarząd Netii S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 grudnia 2003 roku Netia
Telekom Telmedia S.A., Netia Telekom Mazowsze S.A. oraz Netia Telekom Silesia
S.A., podmioty zależne od Spółki, otrzymały decyzje Ministra Infrastruktury z
dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie umorzenia zobowiązań z tytułu uzyskanych
koncesji na świadczenie lokalnych usług telekomunikacyjnych oraz opłat
prolongacyjnych, ustalonych w związku z dokonanymi wcześniej odroczeniami
terminów płatności rat opłat koncesyjnych, w zamian za inwestycje dokonane w
infrastrukturę telekomunikacyjną w latach 2001 oraz 2002 („Decyzje”).

Łączna wysokość umorzonych opłat koncesyjnych wynosi 91.385 tys. EUR,
natomiast wartość umorzonych opłat prolongacyjnych wynosi łącznie 15.799 tys.
złotych.

W związku z otrzymaniem Decyzji zobowiązania spółek grupy Netia z tytułu
koncesji na świadczenie lokalnych usług telekomunikacyjnych wykazane w
sprawozdaniach finansowych za czwarty kwartał 2003 roku zostaną zredukowane
do zera, przy czym umorzenie to zostanie odzwierciedlone częściowo przez
obniżenie wartości koncesji, a częściowo w rachunku zysków i strat.
Wspomniane powyżej obniżenie wartości koncesji jest powiązane z testem
aktywów pod kątem trwałej utraty ich wartości (ang. impairment test),
przeprowadzonym w trzecim kwartale 2003 roku (por. raport bieżący 114/2003 i
raport okresowy SA-QSr 3/2003 z dnia 5 listopada 2003 roku).

Podstawa prawna:
Art. 81 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym
obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. 2002 Nr 49 poz. 447).
Temat: Cetelem Bank, ktoś słyszał?
Witam! Czytam wasze opinię i zgodzę się co do obsługi Banku. Zero przygotowania,
zero znajomości prawa bankowego, Kodeksu handlowego, postępowania
administracyjnego. Pozatym odwołania w tym banku trwają ponad 1,5 miesiąca - tak
było w moim przypadku. Nie wiedziałem, że rezygnajca z dobrowolnego
ubezpieczenia karty (z której i tak nie korzystam) jest u nich rozpatrywana jako
reklamacja (cytat z maila).... "Zapis dotyczący rozpatrywania reklamacji
znajdzie Pan w "Regulaminie udzielania przez Cetelem Bank S.A. przy współpracy z
EURO-net Sp. z o.o. kredytów odnawialnych oraz wydawania i korzystania z kart
kredytowych EURO MasterCard" §10 pkt. 3."
Szczerze mówiąc powaliło mnie to na .... ziemię. Przecież rezygnuje z
"dobrowolnego" ubezpieczenia karty, a nie reklamauje usługę (wg. słownika
Reklamacja* – żądanie klienta kierowanym do sprzedawcy lub wykonawcy usługi,
pozostającym w związku z niezadowalającą jakością towaru lub usługi- przede
wszystkim żądanie wymiany, naprawy towaru lub poprawienia usługi, jak również
żądanie zwrotu pieniędzy za towar lub usługę, bą obniżenia ceny.

Sprawy reklamacji normowane są aktualnie przede wszystkim przez przepisy Kodeksu
cywilnego oraz- w zakresie sprzedaży konsumenckiej- przez przepisy Ustawy z dnia
27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176).

Zgodnie właśnie z ww. ustawą, skoro się już się oni upierają na słowie
"reklamacja", termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni

Z tego co mi się wydaje regulamin musi być zgodny z obowiązującymi w Polsce
przepisami i normatywami prawnymi.
Wydaję mi się, że w tym Banku pracują uczniowie dawnych ZSZ, bo z ich wypowiedzi
tak wynika.
Pozdrawiam i tak na marginesie wy podpisujecie umowy, więc to wy decydujecie się
na współpracę lub katorgę (tak jak w moim przypadku z Cetelem).
Szczerze mówiąc nie polecam zakupów na raty (wiadomo, że wciskają w nie
"dobrowolne" ubezpieczenie, ani korzystania z kart tego banku (najdroższa karta
kredytowa).Temat: PILNIE STAŁA PRACA DO OBSŁUGI KLIENTA
PILNIE STAŁA PRACA DO OBSŁUGI KLIENTA
Dla jednego z naszych klientów, będącego lideremi ekspertem w branży
Customer Realationship Management (Zarządzanie Relacjami z Klientem)
poszukujemy dynamicznej,pragnącej zdobyć doświadczenie w obsłudze
klientów zagranicznych osoby na stanowisko

Konsultant ds obsługi Klienta z językiem czeskim lub niemieckim

Główne zadania:
Obsługa telefoniczna klienta zagranicznego
Rejestrowanie i raportowanie zgłoszeń
Techniczne wsparcie użytkowników sprzętu jednej z największych na
świecie firm elektronicznych

Wymagania:
Bardzo dobra znajomość języka czeskiego lub niemieckiego
Dobra znajomość obsługi komputera
Umiejętność analizowania potrzeb klienta
Odporność na stres
Komunikatywność i otwartość na rozwiązywanie problemów

Mile widziane:
Zainteresowania techniczne
Osoby pragnące zdobyć doświadczenie w zarządzaniu relacjami z
klientem
Osoby poszukujące stabilnej pracy na pół lub pełen etat w strukturze
organzacyjnej nastawionej na międzynarodowego klienta.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie swojej aplikacji
ze zdjęciem, wraz z numerem referencyjnym (KP/4/12) na adres:

k.palasz@simplika.com

Do aplikacji prosimy załączyć klauzulę o ochronie danych osobowych,
następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez firmę Simplika Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Prostej 2/14 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poś. zm.).
Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści
moich danych oraz ich poprawiania.
Temat: Młodszy Księgowy / hebrajski, praca w Krakowie
Młodszy Księgowy / hebrajski, praca w Krakowie
A-Team Recruitment jest firmą doradztwa personalnego, z doświadczeniem
zdobytym na międzynarodowym rynku specjalistycznej rekrutacji i selekcji.

Nasz Klient, prestiżowa korporacja zajmująca się usługami z zakresu
konsultingu, technologii i outsourcingu, oferuje pracę w międzynarodowym
środowisku w centrum outsourcingu finansowo-księgowego na stanowisku:

Młodszy Księgowy / język hebrajski
Miejsce pracy: Kraków
Nr ref.: JAH/08/09/04

Opis stanowiska:

• bieżący kontakt z międzynarodowymi klientami (helpdesk),
• efektywna współpraca w ramach zespołu projektowego,
• weryfikacja danych finansowych,
• rozliczanie kont księgowych,
• opracowywanie raportów.

Oczekiwania:

• biegła znajomość języka hebrajskiego,
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
• chęć zdobycia międzynarodowego doświadczenia,
• gotowości do podnoszenia swoich kwalifikacji,
• doświadczenie w obsłudze klienta lub księgowości mile widziane,
• umiejętności obsługi komputera (MS Office, Excel).

Oferujemy:

• motywacyjny system wynagrodzeń,
• bogaty pakiet świadczeń socjalnych,
• doskonała atmosfera pracy,
• szkolenia wzbogacające kwalifikacje i umiejętności językowe,
• pracę i rozwój w przyjaznym międzynarodowym środowisku.

Prześlij nam swoje CV w języku polskim lub angielskim z zaznaczonym nr
referencyjnym JAH/08/09/04 w tytule maila, na adres:
joanna.wojczuk@ateam.pl

Więcej informacji
www.ateam.pl

Do przesłanej aplikacji nalezy dołączyć klauzulę: Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę A-Team Recruitment z siedzibą
w Warszawie przy ul. Szpitalnej 6/10 dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.). Przyjmuję do
wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich
poprawiania.Temat: Praca - język niemiecki - Katowice
Praca - język niemiecki - Katowice
A-Team Recruitment jest międzynarodową firmą doradztwa personalnego
dostarczającą rozwiązania w zakresie rekrutacji i selekcji personelu na
obszarze Europy, Australii i Nowej Zelandii.

Nasz Klient, prestiżowa korporacja zajmująca się usługami z zakresu
konsultingu, technologii i outsourcingu, oferuje pracę w
międzynarodowym środowisku w centrum outsourcingu usług IT, na
stanowisku:

Asystent ds. Wsparcia IT Klienta Niemieckiego
Miejsce pracy: Katowice
Nr ref. AITN/06/09/04

Zakres obowiązków:

• e-mailowa obsługa Klienta niemieckojęzycznego,
• zapewnianie wsparcia technicznego dla Klientów,
• efektywna współpraca w zespole,
• rozwiązywanie problemów technicznych związanych ze sprzętem i
oprogramowaniem użytkowników serwerów Sun Microsystems.

Wymagania:

• płynna znajomość języka niemieckiego,
• dobra znajomość języka angielskiego,
• dobra znajomość Windows,
• użytkowa znajomość systemu LINUX lub UNIX,
• chęć rozwiązywania ciekawych problemów,
• umiejętność pracy w zespole,
• mile widziane wykształcenie z zakresu nauk informatycznych lub
technicznych.

Nasz Klient oferuje:

• atrakcyjne wynagrodzenie i rozwój przy międzynarodowych
projektach,
• bogaty pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna,
ubezpieczenie na życie, benefity sportowe i kulturalne),
• przyjazną i sprzyjającą rozwojowi atmosferę w pracy,
• szkolenia wdrażające na stanowisko pracy oraz podnoszące
kwalifikacje.

Zainteresowane osoby prosimy o przysłanie życiorysu wraz z podaniem nr
ref. AITN/06/09/04 na adres: joanna.wojczuk@ateam.pl

Do przesłanej aplikacji nalezy dołączyć klauzulę: Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę A-Team Recruitment z
siedzibą w Warszawie przy ul. Szpitalnej 6/10 dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z
29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926 z póź. zm.). Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo
wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.
Temat: PILNIE STAŁA PRACA
PILNIE STAŁA PRACA
Dla jednego z naszych klientów, będącego lideremi ekspertem w branży
Customer Realationship Management (Zarządzanie Relacjami z Klientem)
poszukujemy dynamicznej,pragnącej zdobyć doświadczenie w obsłudze
klientów zagranicznych osoby na stanowisko

Konsultant ds obsługi Klienta z językiem czeskim lub niemieckim

Główne zadania:
Obsługa telefoniczna klienta zagranicznego
Rejestrowanie i raportowanie zgłoszeń
Techniczne wsparcie użytkowników sprzętu jednej z największych na
świecie firm elektronicznych

Wymagania:
Bardzo dobra znajomość języka czeskiego lub niemieckiego
Dobra znajomość obsługi komputera
Umiejętność analizowania potrzeb klienta
Odporność na stres
Komunikatywność i otwartość na rozwiązywanie problemów

Mile widziane:
Zainteresowania techniczne
Osoby pragnące zdobyć doświadczenie w zarządzaniu relacjami z
klientem
Osoby poszukujące stabilnej pracy na pół lub pełen etat w strukturze
organzacyjnej nastawionej na międzynarodowego klienta.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie swojej aplikacji
ze zdjęciem, wraz z numerem referencyjnym (KP/4/12) na adres:

k.palasz@simplika.com

Do aplikacji prosimy załączyć klauzulę o ochronie danych osobowych,
następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez firmę Simplika Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Prostej 2/14 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poś. zm.).
Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści
moich danych oraz ich poprawiania.
Temat: PRACA OD ZARAZ, J.CZESKI, UMOWA O PRACE
PRACA OD ZARAZ, J.CZESKI, UMOWA O PRACE
Dla jednego z naszych klientów, będącego lideremi ekspertem w branży
Customer Realationship Management (Zarządzanie Relacjami z Klientem)
poszukujemy dynamicznej,pragnącej zdobyć doświadczenie w obsłudze
klientów zagranicznych osoby na stanowisko

Konsultant ds obsługi Klienta z językiem czeskim lub niemieckim

Główne zadania:
Obsługa telefoniczna klienta zagranicznego
Rejestrowanie i raportowanie zgłoszeń
Techniczne wsparcie użytkowników sprzętu jednej z największych na
świecie firm elektronicznych

Wymagania:
Bardzo dobra znajomość języka czeskiego lub niemieckiego
Dobra znajomość obsługi komputera
Umiejętność analizowania potrzeb klienta
Odporność na stres
Komunikatywność i otwartość na rozwiązywanie problemów

Mile widziane:
Zainteresowania techniczne

Osoby pragnące zdobyć doświadczenie w zarządzaniu relacjami z
klientem
Osoby poszukujące stabilnej pracy na pół lub pełen etat w strukturze
organzacyjnej nastawionej na międzynarodowego klienta
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie swojej aplikacji
ze zdjęciem, wraz z numerem referencyjnym (KP/4/12) na adres:

k.palasz@simplika.com

Do aplikacji prosimy załączyć klauzulę o ochronie danych osobowych,
następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez firmę Simplika Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Prostej 2/14 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poś. zm.).
Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści
moich danych oraz ich poprawiania.
Temat: Konsultant ze znajomością języka czeskiego
Konsultant ze znajomością języka czeskiego
Dla jednego z naszych klientów, będącego lideremi ekspertem w branży
Customer Realationship Management (Zarządzanie Relacjami z Klientem)
poszukujemy dynamicznej,pragnącej zdobyć doświadczenie w obsłudze
klientów zagranicznych osoby na stanowisko

Konsultant ds obsługi Klienta z językiem czeskim lub niemieckim

Główne zadania:
Obsługa telefoniczna klienta zagranicznego
Rejestrowanie i raportowanie zgłoszeń
Techniczne wsparcie użytkowników sprzętu jednej z największych na
świecie firm elektronicznych

Wymagania:
Bardzo dobra znajomość języka czeskiego lub niemieckiego
Dobra znajomość obsługi komputera
Umiejętność analizowania potrzeb klienta
Odporność na stres
Komunikatywność i otwartość na rozwiązywanie problemów

Mile widziane:
Zainteresowania techniczne
Osoby pragnące zdobyć doświadczenie w zarządzaniu relacjami z
klientem
Osoby poszukujące stabilnej pracy na pół lub pełen etat w strukturze
organzacyjnej nastawionej na międzynarodowego klienta

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie swojej aplikacji
ze zdjęciem, wraz z numerem referencyjnym (KP/4/12) na adres:

k.palasz@simplika.com

Do aplikacji prosimy załączyć klauzulę o ochronie danych osobowych,
następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez firmę Simplika Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Prostej 2/14 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poś. zm.).
Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści
moich danych oraz ich poprawiania.
Temat: odwolywanie znakow zakazu
Warto wiedzieć:
Uwaga: nie ma w przepisach pojęcia skrzyżowanie oznakowane!

Na podstawie Dz.Ust. nr 170 z 12.10.2002
1.Znak zakazu B33 „ograniczenia prędkości” obowiązuje od miejsca postawienia do:
- następnego znaku B33, który zmienia dotychczasowy,
- znaku początku strefy ograniczonej prędkości,
- znaku początku strefy zamieszkania,
- znaku początku obszaru zabudowanego,
- znaku końca obszaru zabudowanego,
- znaku B34 jako „końca ograniczenia prędkości”,
- znaku B42 jako „koniec zakazów”,
- najbliższego skrzyżowania (przecięcie w jednym poziomie dróg mających
jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi
przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy
przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową lub
stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze;) – nie dotyczy to
skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi poprzecznej znajduje
się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią.
2. Znak zakazu B33 ”ograniczenia prędkości” umieszczony pod znakiem nazwy
miejscowości obowiązuje na obszarze całej miejscowości, z wyjątkiem odcinka
drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.
3. Znak zakazu B33 ”ograniczenia prędkości” umieszczony pod znakiem początku
obszaru zabudowanego obowiązuje do znaku końca obszaru zabudowanego lub znaku
końca miejscowości, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony
lub odwołany innym znakiem.
4.Umieszczona pod znakiem tabliczka może wskazać:
- inne miejsce początku ograniczenia prędkości;
- może wskazać długość odcinka, którego ograniczenie dotyczy;
- może wskazać pojazdy których kierujący są zobowiązani ograniczyć
prędkość.
- dni lub okresy doby , w których zakaz obowiązuje.
5. Znak zakazu B33 ”ograniczenia prędkości” określający dopuszczalną prędkość
większą niż 60 km/h, umieszczony na obszarze zabudowanym, dotyczy samochodu
osobowego, motocykla i samochodu ciężarowego o dmc poniżej 3,5 t z pewnymi
wyjątkami.
6. Znak „strefa ograniczenia prędkości” obowiązuje do „końca strefy
ograniczonej prędkości”.
pozdrawiamTemat: Szukamy sprzedawców
Szukamy sprzedawców
INTERIMAX jest nowoczesną agencją rekrutacyjną, realizującą projekty
dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Jeżeli poszukujesz
nowych wyzwań i możliwości pracy w kraju lub za granicą - nasza
oferta jest dla Ciebie!

W ramach wsparcia organizacyjnego tegorocznej akcji „Szlachetna
Paczka”, prowadzonej od
2001 roku przez Stowarzyszenie WIOSNA, poszukujemy osób na
stanowisko:

Sprzedawca opłatków świątecznych (Świnoujście)
Miejsce pracy: Świnoujście
Nr ref.: OPŁ/12/09

Zadaniem zatrudnionych osób będzie sprzedaż opłatków świątecznych na
terenie galerii handlowych (praca w stroju eleganckim).
Wymagania:
osoby studiujące lub uczące się, posiadające ważną legitymację,
dyspozycyjność w okresie od 14.12.2009 do 23.12.2009,
komunikatywność i otwartość,
zdolności sprzedażowe,
miła aparycja.
W zamian oferujemy:
pracę w okresie przedświątecznym (14.12 – 23.12.2009) na podstawie
umowy cywilno-prawnej,
wynagrodzenie: podstawa + prowizja,
możliwość bezpośredniego udziału w ogólnopolskiej akcji świątecznej
pomocy.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV (zdjęcie mile widziane)
na adres: rekrutacja@interimax.com. W tytule maila proszę
wpisać „OPŁ/12/09 oraz nazwę miasta”.
Proszę pamiętać o załączeniu do swojej aplikacji następującej
klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy, przez firmę INTERIMAX Sp. z o.o., dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z
ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)".
Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi
Osobami.
Certyfikat o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru podmiotów
prowadzących agencję zatrudnienia (3970).Temat: Sprzedawca opłatków świątecznych (Świnoujście)
Sprzedawca opłatków świątecznych (Świnoujście)
INTERIMAX jest nowoczesną agencją rekrutacyjną, realizującą projekty
dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Jeżeli poszukujesz
nowych wyzwań i możliwości pracy w kraju lub za granicą - nasza
oferta jest dla Ciebie!

W ramach wsparcia organizacyjnego tegorocznej akcji „Szlachetna
Paczka”, prowadzonej od
2001 roku przez Stowarzyszenie WIOSNA, poszukujemy osób na
stanowisko:

Sprzedawca opłatków świątecznych (Świnoujście)
Miejsce pracy: Świnoujście
Nr ref.: OPŁ/12/09

Zadaniem zatrudnionych osób będzie sprzedaż opłatków świątecznych na
terenie galerii handlowych (praca w stroju eleganckim).

Wymagania:

-osoby studiujące lub uczące się, posiadające ważną legitymację,
-dyspozycyjność w okresie od 14.12.2009 do 23.12.2009,
-komunikatywność i otwartość,
-zdolności sprzedażowe,
-miła aparycja.

W zamian oferujemy:

-pracę w okresie przedświątecznym (14.12 – 23.12.2009) na podstawie
umowy cywilno-prawnej,
-wynagrodzenie: podstawa + prowizja,
-możliwość bezpośredniego udziału w ogólnopolskiej akcji świątecznej
pomocy.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV (zdjęcie mile widziane)
na adres: rekrutacja@interimax.com. W tytule maila proszę
wpisać „OPŁ/12/09 oraz nazwę miasta”.
Proszę pamiętać o załączeniu do swojej aplikacji następującej
klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie pracy, przez firmę INTERIMAX Sp. z o.o., dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z
ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)".
Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi
Osobami.
Certyfikat o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru podmiotów
prowadzących agencję zatrudnienia (3970).Temat: Junkers Ariston 10AE- wam tez sie psuje ?
Też mam problem z tym piecem. W moim przypadku jest jeszcze gorzej - piec się
sam włączył podczas mojej nieobecności, a następnie spalił, mimo że posiada (?)
kilka zabezpieczeń. Piec był nowy - użytkowałem go dopiero od 6 tygodni.
Zalałem sąsiada z dołu, a sąsiad wezwał gazownie, gdy poczuł gaz.
Firma Merloni - Ariston, od września wyjaśnia co było przyczyną awarii - nie
chcą się przyznać, że to wina pieca. Montaż był dokonany przez fachowca z
uprawnieniami, który podpisał się na gwarancji.
Firma dostarczyła na czas wyjaśniania piec zastępczy, ale i ten nie jest
lepszy - buczy, kapie z niego woda, syczy z wnętrza.
I tak dzwonię i ślę pisma od miesięcy, żeby dostarczyli sprawny piec.
Niestety wezwałem serwis producenta, zamiast udać się do sprzedawcy i skrzystać
z praw jakie przysługują z ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz. 1176),
www.abc.com.pl/serwis/du/2002/1176.htm
Nabywca może skorzystać albo z gwarancji - na warunkach podyktowanych przez
producenta i w okresie czasu wyznaczonym przez producenta, albo na podstawie
ww. ustawy, czyli z niezgodności towaru z umową (dawniej rękojmia) - w ciągu 2
lat od nabycia towaru - art. 10 ust.1.
Prawa z gwarancji nie wyłączają praw z ustawy - art. 13 ust.4.
Dlatego jeśli skończyła Ci się gwarancja możesz skorzystać z tej ustawy.
Sprzedawca ma obowiązek w ciągu 14 dni rozpatrzyć reklamację.
Też miałem skrupuły iść z usterką do sprzedawcy, bo co jest winien, że piec był
felerny i skorzystałem z gwarancji, czego do tej pory żałuję. Ale od sprzedawcy
możesz żądać więcej niż korzystając z gwarancji.
Jeśli sprzedawca nie chce przyjąć reklamacji wyślij mu pocztą pismo. Możesz je
napisać samemu, lub skorzystać z pomocy Federacji Konsumentów lub PIHu.Temat: Aparat cyfrowy i miesiąc w naprawie
Poruszony przez Pana problem przeciągającej się naprawy sprzętu jest niestety
dość typowym zjawiskiem na naszym rynku. Z punktu widzenia konsumenta problem
ten jest tym bardziej dotkliwy, iż konsument właściwie czuje się bezradny, gdy
sprzedawca odpowiada, iż to nie jego wina, tylko serwisu, że trzeba sprowadzić
jakąś część, itd.
O tym czego konsument może domagać się w przypadku reklamacji towaru decyduje
przede wszystkim okoliczność, na jakiej podstawie prawnej domaga się naprawy,
wymiany, itd. Zwykle konsument ma do dyspozycji dwa różne narzędzia prawne i to
od niego zależy, z którego skorzysta. Wybór konsumenta jest oczywiście wiążący
dla drugiej strony.
Przede wszystkim w przypadku każdej umowy sprzedaży zawieranej z konsumentem za
jakość rzeczy (zgodność towaru z umową) odpowiada sprzedawca i nie może on od
tej odpowiedzialności się uwolnić, twierdząc, że odpowiada producent,
hurtownik, importer, itd. Odpowiedzialność ta uregulowana jest w ustawie z dnia
27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz.U. nr
141, poz. 1176 z późn.zm.). Przepisy te stanowią, iż sprzedawca ma obowiązek
ustosunkować się do reklamacji w terminie 14 dni. Jeżeli tego nie uczyni, to
uważa się, że roszczenia konsumenta uznał za uzasadnione. Od ustosunkowania się
do reklamacji należy odróżnić termin dokonania naprawy lub wymiany rzeczy. W
tym zakresie przepisy stanowią, że naprawa lub wymiana powinny być dokonane w
odpowiednim czasie, tj. biorąc pod uwagę rodzaj towaru i cel jego nabycia. W
przypadku przekroczenia tego terminu konsument może od umowy odstąpić (jeśli
niezgodność z umową jest istotna) lub żądać onbiżenia ceny (jeśli niezgodność z
umową jest nieistotna).
Drugą podstawą odpowiedzialności może być gwarancja. W tym przypadku odpowiada
gwarant, którym może być producent, importer, sprzedawca, itd. Jeśli konsument
zdecyduje się na dochodzenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji, to podmiotem
odpowiedzialnym jest gwarant, który równocześnie decyduje o sposobie usunięcia
usterki.
Dość złożoną sprawą jest w tym przypadku przekroczenie przez gwaranta terminów
naprawy rzeczy. Jeśli umowa gwarancyjna nie zawiera w tej kwestii żadnych
postanowień, to konsument może odstąpić od dokonywania napraw gwarancyjnych i
wystąpić do sprzedawcy z roszczeniem na podstwie przepisów powołanej wyżej
ustawy.

Pozdrawiam serdecznie,
Marek Janczyk
Temat: Pożyczka czy darowizna
Gość portalu: Mariusz napisał(a):

> Mam zamiar kupić mieszkanie, ale część pieniędzy na zakup otrzymam od
> rodziców. Chciałbym się dowiedzieć czy, ze względów podatkowych, bardziej
> korzystne jest dla mnie otrzymanie ich w postaci pożyczki, czy darowizny, czy
> też może lepiej gdyby rodzice sami je kupili a później przekazali mi w
> postaci darowizny?

To zależy ile masz do zapłacenia. Kwestie darowizn reguluje Ustawa z dnia
28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn z późniejszymi zmianami( Dz. U. z
1997 r. Nr 16, poz.89, Nr 34, poz. 209, Nr 137, poz. 926 i Nr 139, poz. 932, z
2000 r. Nr 13, poz. 169, Nr 22, poz. 270 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 8,
poz. 64 oraz z 2002 r. Nr 200, poz. 1681)

Art. 9. 1. tej ustawy mówi : Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od
jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości
przekraczającej:
1)9.637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej,
2)7.276 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej,
3)4.902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Oznacza to, że podatek zaczynasz płacić dopiero po przekroczeniu tych kwot.
Ponieważ jednak dostajesz pieniądze na mieszkanie to dodatkowo zwolnione z
opodatkowania jest (patrz Art.4 pkt 5)"nabycie w drodze darowizny pieniędzy lub
innych rzeczy przez osobę zaliczoną do I grupy podatkowej w wysokości
nieprzekraczającej 9.637 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie
nie więcej niż 19.274 zł w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny, jeżeli
pieniądze te lub rzeczy obdarowany przeznaczy na wkład budowlany lub
mieszkaniowy do spółdzielni, budowę lokalu w małym domu mieszkalnym, budowę
domu jednorodzinnego albo nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną
nieruchomość".

Darowiznę możesz dostać od każdego z rodziców oddzielnie czyli 9.637 masz jako
kwotę wolną (wg.art.9 z I grupy)i np. od ojca 9.637 na mieszkanie i od matki
9.637 na mieszkanie (czyli razem 19.274,- czyli limit z art.4 na mieszkanie
wyczerpany )
Od obojga rodziców możesz przyjąć bez podatku 28.911 zł.
Możesz jeszcze przyjmować wg.art.9 od teściów, dziadków, babć itp.
Powyżej tych kwot już zapłacisz podatki, ale przeczytaj dokładnie ustawę to
zobaczysz ile.
Co do pożyczek to nie za bardzo się wyznaję, ale tam płacisz na wejściu jakiś
procent (chyba 2%) ale nie pamietam więc poradź się fachowca.

Acha ! darowizny musi zarejestrować darczyńca w swoim Urzędzie Skarbowym.

Powodzenia
AlgirdasTemat: SMB Osiedle Kabaty
Gość portalu: architekt napisał(a):

> Gość portalu: Igor II napisał(a):
> > O ile mi wiadomo wg nowych przepisów budowlanych każdy budynek powinien
> mieć
> > możliwość podjazdu dla wózka inwalidzkiego. Prosze mi powiedzieć , jak
>
> > inwalida na wózku ma sforsować dziedziniec zadania IV . Czy wg Pana
> > nachylenie podjazdu na dziedziniec zadania IV od strony Wańkowicza 2 (
> jedyny
> > podjazd bez schodów) to umożliwia ? Może sam Pan spróbuj podjechać na
> wóżku
> > inwalidzkim , zwłaszcza zimą? A zna Pan przepisy o nachyleniu ramp dla
> > niepełnosprawnych ?
> > Z góry dziękuje za zainteraesowanie się tą sprawą. Pozdrawiam
>
> jeśli jest Pan dociekliwy - to proszę do końca - można sprawdzić co było w
> projekcie i choć raz przeprosić za pomówienia - pozdrawiam

Przepraszam bardzo , ale zadaniem członka spółdzielni nie jest sprawdzanie
zgodności projektu z przepisami. Za to płacimy nadzorowi inwestorskiemu, oraz
gminie ,czy też urzędowi miejskiemu, który daje pozwolenie na budowę i
użytkowanie. Projektant nie tylko musi projektować zgodnie z przepisami, ale
w trakcie budowy sprawuje nadzór autorski i nie wolno pozwolić na zmiany
sprzeczne z prawem. Proszę się nie denerwować , tylko zająć konkretne
stanowisko w konkretnej sprawie. Nie mogę przepraszać za żadne pomówienia, bo
nikogo nie pomawiam, tylko proszę o wyjaśienie, jak inwalida ma wjechać na
podwórko i na ile dostęp do budynku Wawozowa 8 jest zgodny z prawem ?

Poniżej skopiowany ustęp z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r., poz. 690)

§ 16. 1. Do wejść do budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania
zbiorowego i użyteczności publicznej powinny być doprowadzone od dojść i
dojazdów, o których mowa w § 14 ust. 1 i 3, utwardzone dojścia o szerokości
minimalnej 1,5 m, przy czym co najmniej jedno dojście powinno zapewniać osobom
niepełnosprawnym dostęp do całego budynku lub tych jego części, z których osoby
te mogą korzystać.
Temat: Wezwanie do Urzedu Skarbowego
Kwestie darowizn reguluje Ustawa z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i
darowizn z późniejszymi zmianami( Dz. U. z 1997 r. Nr 16, poz.89, Nr 34, poz.
209, Nr 137, poz. 926 i Nr 139, poz. 932, z 2000 r. Nr 13, poz. 169, Nr 22,
poz. 270 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 8,poz. 64 oraz z 2002 r. Nr 200,
poz. 1681)

Art. 9. 1. tej ustawy mówi : Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od
jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości
przekraczającej:
1)9.637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej,
2)7.276 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej,
3)4.902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Patrz Art.4 pkt 5)"nabycie w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przez
osobę zaliczoną do I grupy podatkowej w wysokości nieprzekraczającej 9.637 zł
od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19.274 zł w
okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny, jeżeli pieniądze te lub rzeczy
obdarowany przeznaczy na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni,
budowę lokalu w małym domu mieszkalnym, budowę domu jednorodzinnego albo
nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną
nieruchomość".

Darowiznę możesz dostać od każdego z rodziców oddzielnie czyli 9.637 masz jako
kwotę wolną (wg.art.9 z I grupy)i np. od ojca 9.637 na mieszkanie i od matki
9.637 na mieszkanie (czyli razem 19.274,- czyli limit z art.4 na mieszkanie
wyczerpany )
Od obojga rodziców możesz przyjąć bez podatku 28.911 zł.
Możesz jeszcze przyjmować wg.art.9 od teściów, dziadków, babć itp.
Powyżej tych kwot już zapłacisz podatki, ale przeczytaj dokładnie ustawę to
zobaczysz ile.

NIESTETY kwoty darowizny na cele mieszkaniowe muszą być zgłoszone do urzędu
skarbowego darczyńcy.

Powodzenia
Algirdas
Temat: Diety w Zgierzu do zwrotu
Diety w Zgierzu do zwrotu
"Dietetyczna" czkawka radnego ze Zgierza ( dziennik łódzki )

Czwartek, 13 lutego 2003r.

Zwrotu ponad 100 tys. zł za pobrane niezgodnie z prawem diety domagają się
władze Zgierza od byłego przewodniczącego Rady Miasta. Pikanterii sprawie
dodaje fakt, że eksprzewodniczący jest znanym adwokatem, a teraz szefem
opozycyjnego ugrupowania w zgierskiej radzie.

Sławomierz Janiszewski przewodniczył RM w ubiegłej kadencji. Ustawa o
samorządzie zobowiązywała go do corocznego składania oświadczeń majątkowych
pod rygorem wstrzymania wypłaty diet - w jego przypadku było to miesięcznie
prawie 1,8 tys. zł netto. Nie złożył oświadczeń, ale diety pobierał od
początku 1999 roku do października 2002.

Sprawa ujrzała światło dzienne dzięki doniesieniu, które do Prokuratury
Okręgowej w Łodzi złożył poseł Zbigniew Nowak. Jak powiedział, podejrzewał,
że oświadczenia majątkowe zgierskich radnych i urzędników mogą się różnić od
ich rzeczywistego stanu posiadania. Gdy sprawą zajęła się prokuratura,
okazało się, że oświadczenia majątkowe chronione ustawą o informacjach
niejawnych i opatrzone klauzulą "poufne" wyniósł do domu były prezydent
Zgierza Zbigniew Zapart. Eksprezydent został już przesłuchany przez policję w
związku z ukrywaniem i usuwaniem dokumentów, którymi nie miał prawa wyłącznie
dysponować. Grozi za to do 2 lat pozbawienia wolności.

Kiedy były prezydent oddał oświadczenia nowym władzom, wyszło na jaw, że
eksprzewodniczący RM w ogóle nie złożył oświadczenia. Sławomierz Janiszewski
zrobił to dopiero 3 lutego tego roku. - Diety zostały pobrane niezgodnie z
prawem. W najbliższych dniach wyślemy do pana Janiszewskiego wezwanie do
zapłaty 90 tys. złotych i odsetek, razem ponad 100 tys. zł - powiedział nam
Piotr Karasiewicz, sekretarz Zgierza. W związku z oświadczeniami majątkowymi
był on wczoraj przesłuchiwany przez policję w charakterze świadka razem z
prezydentem Zgierza Karolem Maślińskim. Ze Sławomierzem Janiszewskim nie
udało się nam skontaktować.

jezeli ktoś ma coś podobnego - zapraszam. zbigniew.nowak@sejm.pl